Ga naar hoofdinhoud

Vervuiling van groente en fruit met residuen neemt toe

Een analyse door PAN NL van de NVWA-meetgegevens naar residuen van bestrijdingsmiddelen laat zien dat Nederlands groente en fruit in toenemende mate vervuild is met bestrijdingsmiddelen. In 2020 bevatte fruit gemiddeld maar liefst 3,6 residuen per meting. Slechts 29% van…

Lees meer

Maak natuurinclusief bouwen verplicht in Nederland

Beste vrienden in Nederland, Er is een nieuwe petitie op het burgerpetitieplatform van Avaaz, die jullie misschien zou kunnen interesseren: De nieuwe regering heeft grote plannen om de woningnood te bestrijden. Tot 2030 worden er in Nederland een miljoen huizen gebouwd. Belangrijk,…

Lees meer

De projectontwikkeling Hedwigepolder en PFAS problematiek

De zoveelste blunder dreigt, de verstandige is vooralsnog machteloos! Het is een misvatting als mens te denken dat natuur compenseerbaar is. Dat kan gewoonweg nooit. Dit idee is een afschrikwekkend uitvloeisel van de gedachte dat alles "maakbaar" zou zijn. Bij…

Lees meer

Hedwigepolder, dubieuze ontwikkelingen

Het doorgraven van de Scheldedijk van de Hedwigepolder was eigenlijk gepland voor het najaar. Nu is men stilletjes ineens met een gedeeltelijke afgraving begonnen, waarvoor men onbegrijpelijkerwijs vergunning van het waterschap heeft gekregen, dat een uitzondering voor het winterseizoen heeft…

Lees meer

Zienswijze op ontwerp omgevingsvisie Losser

Stichting "Leven met de Aarde" heeft meegedaan met het indienen van een zienswijze op de omgevingsvisie van de Gemeente Losser. In dit document kunt u zien hoe wij denken, in samenwerking met het Twents Landschap en andere actoren. Wanneer u…

Lees meer

Nieuw boek: “Peasants & the Art of Farming”

Er zijn veel indrukwekkende studies gepubliceerd over de veranderende aard van het mondiale voedselsysteem, en bijna alle gaan over veranderingen op macroniveau. De veel minder zichtbare veranderingen op microniveau hebben relatief weinig aandacht gekregen, vooral op het gebied van kritische…

Lees meer

Een ideale overgang naar 2022 en al haar dagen!

Op 29 oktober j.l heeft de Partij voor de Dieren in de Tweedekamer de "klimaatwet 1,5"ingediend. Dit omdat het klimaatprobleem een crisis is, die als crisis (als zijn we in een oorlogssituatie) moet worden behandeld. Zie hier de tekst die…

Lees meer

Ons leven met Hanneke Bijl, een collage over een collega

Hanneke Bijl

Wanneer wij elkaar voor het eerst ontmoetten weet ik niet meer. Het kan zijn geweest bij een bijeenkomst georganiseerd door de Nederlandse Vrouwen Raad. In ieder geval ging het om een symposium of vergadering met duurzame ontwikkeling als basisthema. In…

Lees meer
Back To Top