skip to Main Content

Jurist Valentijn Wösten in de Gelderlander: Op ‘stikstof en natuur’ heeft de afgelopen twintig jaar Pipo de Clown geregeerd Een nieuw jaar, een nieuwe regering. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En wat voor kansen! Drie jaar geleden had vrijwel geen bestuurder, politicus of journalist... Volledig artikel > Nieuw boek: "Peasants & the Art of Farming" Er zijn veel indrukwekkende studies gepubliceerd over de veranderende aard van het mondiale voedselsysteem, en bijna alle gaan over veranderingen op macroniveau. De veel... Volledig artikel > Een ideale overgang naar 2022 en al haar dagen! Op 29 oktober j.l heeft de Partij voor de Dieren in de Tweedekamer de "klimaatwet 1,5"ingediend. Dit omdat het klimaatprobleem een crisis is, die als... Volledig artikel > Gemeente Alkmaar vraagt inzet burgers Elk jaar aandacht voor Duurzame Dinsdag: Eerste Dinsdag in September Gemeente Alkmaar is goed bezig: zij werken voor duurzaamheid en groen samen met omringende gemeenten,... Volledig artikel > Hanneke Bijl Ons leven met Hanneke Bijl, een collage over een collega Wanneer wij elkaar voor het eerst ontmoetten weet ik niet meer. Het kan zijn geweest bij een bijeenkomst georganiseerd door de Nederlandse Vrouwen Raad.... Volledig artikel > Het meest misleidende product van 2021 is bekend Meer dan elf duizend consumenten hebben dit jaar hun stem uitgebracht tijdens de Gouden Windei verkiezing van Foodwatch. De verkiezing was afgelopen woensdag breed... Volledig artikel > Kerstboodschap Het bestuur van Stichting Leven met de Aarde wenst alle mensen op aarde een verbondenheid met de aarde en het universum, verwondering over de... Volledig artikel > Vragen over windmolens in Bad Bentheim Onderstaand artikel verscheen op 16 december 2021 in dagblad Tubantia. Leo van der Stelt was als lid van Leven met de Aarde ook een... Volledig artikel > Hoe verder na COP 26? Na COP 26 zijn er heel wat reacties gekomen. Lang niet iedereen is tevreden met wat daar is gebeurd. Vooral mensen van AVAAZ hebben heel... Volledig artikel > Ziet u een Groene Sinterklaas? Vanwege de nog steeds voortdurende dreiging door Corona, zijn gemeenten verschillend omgegaan met Sinterklaas en het feest voor iedereen, vooral de kleintjes. Opmerkelijk is dat... Volledig artikel > Kernenergie op de formatietafel van VVD, CDA, CU en D66 Bericht van Stichting Laka, het documentatie- en informatiecentrum kernenergie van 12 november 2021: Vanmorgen berichtte de Volkskrant dat kernenergie op tafel ligt in de formatie.... Volledig artikel > Landschapswandeling 2021 Op de laatste dag van het landschapsfestival 2021 maakten we een landschapswandeling. Het was prachtig! Hier een aantal foto's: Volledig artikel > Bedenkingen tegen oprichten megastal voor varkens Nog meer dieren, terwijl boeren met ons geld worden uitgekocht? In Oude IJsselstreek heeft een veehouder een vergunning voor de bouw van een varkensschuur aangvraagd. Hij... Volledig artikel > Een krachtiger geluid tegen ontbossing Open brief van Leven met de Aarde: Etten, 23 september 2021 Geachte besturen van onze politieke partijen, wetenschappers,  kamerleden, Bijgaand een brief gericht aan de besturen van... Volledig artikel > Avaaz: "Jongeren gaan gebukt onder kimaatangst" Dat is de hartverscheurende getuigenis van een jongere die ons uitlegt dat de klimaatcrisis haar angst aanjaagt. En ze is niet de enige. Avaaz-leden hebben... Volledig artikel > Brief uit Zoetermeer We hebben uit de gemeente Zoetermeer een uitgebreid antwoord gekregen op onze brief die is verzonden in januari van dit jaar. Leven met de... Volledig artikel > Alle supermarkten stappen over op Beter Leven Kip Na jaren hard werken en lobby is het zover, blijkt uit bijgaand bericht van  "Wakker Dier". Alle supermarkten in Nederland gaan alleen nog maar... Volledig artikel > Fietsprotest tegen nieuwe kerncentrales Het zal u niet zijn ontgaan: de roep om nieuwe kerncentrales is weer helemaal terug. WISE maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Samen met jou... Volledig artikel > Harpiste Judith Baakman uit Terborg in het decor van de expositie. Zij speelde op 23 juli bij de gesprekken over voedselbos: de oplossing tegen klimaatverandering (fotograaf Lies Visscher) Waardige afsluiting Jubileummaand St Leven met de Aarde Op 31 juli 2021 bestond de laatste mogelijkheid in de Oude Ettense Kerk (Gld) de expositie van Dorine van Norren te bekijken: “Reis door... Volledig artikel > Programma Jubileummaand juli 2021 Programma ter gelegenheid van 20 jaar St Leven met de Aarde in de Oude Ettense Kerk. Adres: Oude Kerkstraat 2, 7075 EB Etten. De avondprogramma's beginnen... Volledig artikel > Hoe is het met Dorine van Norren? De expositie van Dorine van Norren is nog tot en met 31 juli 2021 te zien in de Oude Ettense Kerk, Oude Kerkstraat 2.... Volledig artikel > Leven zonder gif PAN-Nederland heeft als doel het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen uit te bannen. Hun visie is een wereld waarin mens en natuur niet aan schadelijke... Volledig artikel > Presentatie over schone energie In het kader van de jubileummaand van 'Leven met de Aarde' was er vrijdagavond 2 juli 2021 een energieavond in de oude kerk Etten.... Volledig artikel > Expo Dorine van Norren in de Oude Ettense Kerk Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van Stichting Leven met de aarde exposeert Dorine van Norren in de Oude Ettense Kerk. De expositie... Volledig artikel > Standpuntbepaling Regionale Energiestrategie RES 1.0 Gemeenten in Nederland moeten binnenkort hun plannen RES 1.0 inleveren. Daarom worden deze plannen aan de gemeenteraden voorgelegd ter goedkeuring. Zo ook de gemeenten in... Volledig artikel > Stichting Leven met de Aarde 20 jaar: juli ontmoetingsmaand! Omdat St Leven met de Aarde graag met u verbonden is, sturen wij u deze brief. Welke onderwerpen vindt u belangrijk vanuit uw vakgebied... Volledig artikel > 82 organisaties sturen brandbrief aan informateur Hamer: Stop windturbines op land In een brandbrief aan informateur Hamer vragen 82 organisaties, waaronder Stichting Leven met de Aarde, te stoppen met de bouw, planning en exploitatie van... Volledig artikel > Energietransie, met en door inwoners, kan dat? Het is een lang traject sinds de heer Nijpels in 2017 het organiseren van de energietransitie opnam. Van meet af aan zijn daar toen... Volledig artikel > Windturbines niet vanzelfsprekend in het landschap! Komt u in actie? Heeft u het idee dat te makkelijk overal windmolens verschijnen, dat er te veel gezondheidsschade dreigt, terwijl de bevolking niet is gekend, onvoldoende participeert... Volledig artikel > Brief van 15 bewonersgroepen uit de Achterhoek Gisteravond heeft Lies Visscher voor het eerst meegedaan met een zoomsessie  georganiseerd voor burgers door de RES. (Regionale Energie Strategie).  De Achterhoek is één... Volledig artikel >

Welkom op de website van Stichting Leven met de Aarde.

Doelstelling en werkwijze van de Stichting Leven met de Aarde

Het bevorderen van duurzaam samen leven van alle leven, planten, bomen, dieren en mensen met de aarde op welke schaal dan ook. Indachtig dat een duurzame samenleving een holarchie is waarbij vier hoofdaspecten kunnen worden onderscheiden:

Open zijn voor en naar het onbekende, het misschien alles omvattende; eerbiedig verwonderd zijn in alle bestaan, aandachtig zijn; bewust leven, denken, willen, meedoen, verantwoordelijkheden willen dragen; creatief willen zijn met visie; schoonheid nastreven; vrij zijn.

Biodiversiteit onderhouden, biomassa/milieugebruiksruimte zo groot mogelijk maken en koesteren; rechtvaardig delen en optimaal benutten van natuurlijke kringlopen voor het noodzakelijke voor blijvend voortbestaan van alle leven met de aarde, in gezondheid en vrede.

Aandacht en zorg geven aan elkaar en aan de natuur; samen overleggen, werken en delen op basis van gelijkwaardigheid; tijd besteden aan sport, spel, theater, zang, muziek, dans, kunst, met vreugde en liefde.

Richten op ontplooiing en welzijn van alle mensen en de natuur met de aarde; het benutten van fossiele energieën vervangen door het benutten van alternatieve energieën en natuurlijke kringlopen; spaarzaam benutten van grondstoffen, materialen en producten; het hergebruiken van producten, materialen en grondstoffen. Voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Donatie aan Stichting Leven met de Aarde

Bedrag

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Te streven naar een bewogen deskundig eigen bestuur
  • Studie en onderzoek
  • Voorlichting en/of communicatie en/of samenwerking van/met particulieren, organisaties, verenigingen, stichtingen, bedrijven, instellingen en overheden;
  • Ondersteuning van activiteiten en innovaties gericht op of passend in een duurzame samenleving;
  • Tegengaan van gangbare en nieuwe denkwijzen en gewoonten die duurzaam samen leven met de aarde in de weg staan;
  • Te streven naar een oprecht gebruik van de term “duurzaamheid”;
  • De bovenstaande punten in de meest algemene zin te bedoelen ook buiten Nederland.

+++ UITGELICHT +++

Doe mee met het landschapsfestival

4-9 oktober 2021

We leven in een uniek geopark! In de Achterhoek en de Liemers vinden we een prachtig rivierduinlandschap. In dit gebied stroomden eens grote rivieren, waar omheen rivierduinen ontstonden. Veel dorpen en steden als Doesburg, Doetinchem en Terborg zijn gebouwd op deze duinen.

Het Rivierduinfestival benadrukt onze verbondenheid met dit landschap. Op allerlei manieren, klein of groot, nodigen we je uit om daaraan mee te doen. Een mooie kans om zo ook de verbondenheid met elkaar beter te voelen.

Back To Top