Skip to content

Welkom op de website van Stichting Leven met de Aarde.

Doelstelling en werkwijze van de Stichting Leven met de Aarde

Het bevorderen van duurzaam samen leven van alle leven, planten, bomen, dieren en mensen met de aarde op welke schaal dan ook. Indachtig dat een duurzame samenleving een holarchie is waarbij vier hoofdaspecten kunnen worden onderscheiden:

Open zijn voor en naar het onbekende, het misschien alles omvattende; eerbiedig verwonderd zijn in alle bestaan, aandachtig zijn; bewust leven, denken, willen, meedoen, verantwoordelijkheden willen dragen; creatief willen zijn met visie; schoonheid nastreven; vrij zijn.

Biodiversiteit onderhouden, biomassa/milieugebruiksruimte zo groot mogelijk maken en koesteren; rechtvaardig delen en optimaal benutten van natuurlijke kringlopen voor het noodzakelijke voor blijvend voortbestaan van alle leven met de aarde, in gezondheid en vrede.

Aandacht en zorg geven aan elkaar en aan de natuur; samen overleggen, werken en delen op basis van gelijkwaardigheid; tijd besteden aan sport, spel, theater, zang, muziek, dans, kunst, met vreugde en liefde.

Richten op ontplooiing en welzijn van alle mensen en de natuur met de aarde; het benutten van fossiele energieën vervangen door het benutten van alternatieve energieën en natuurlijke kringlopen; spaarzaam benutten van grondstoffen, materialen en producten; het hergebruiken van producten, materialen en grondstoffen. Voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Donatie aan Stichting Leven met de Aarde

Bedrag

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Te streven naar een bewogen deskundig eigen bestuur
  • Studie en onderzoek
  • Voorlichting en/of communicatie en/of samenwerking van/met particulieren, organisaties, verenigingen, stichtingen, bedrijven, instellingen en overheden;
  • Ondersteuning van activiteiten en innovaties gericht op of passend in een duurzame samenleving;
  • Tegengaan van gangbare en nieuwe denkwijzen en gewoonten die duurzaam samen leven met de aarde in de weg staan;
  • Te streven naar een oprecht gebruik van de term “duurzaamheid”;
  • De bovenstaande punten in de meest algemene zin te bedoelen ook buiten Nederland.

+++ UITGELICHT +++

Doe mee met het landschapsfestival

4-9 oktober 2021

We leven in een uniek geopark! In de Achterhoek en de Liemers vinden we een prachtig rivierduinlandschap. In dit gebied stroomden eens grote rivieren, waar omheen rivierduinen ontstonden. Veel dorpen en steden als Doesburg, Doetinchem en Terborg zijn gebouwd op deze duinen.

Het Rivierduinfestival benadrukt onze verbondenheid met dit landschap. Op allerlei manieren, klein of groot, nodigen we je uit om daaraan mee te doen. Een mooie kans om zo ook de verbondenheid met elkaar beter te voelen.

Back To Top