skip to Main Content

11 maart 2021 is het 10 jaar geleden: Kernramp in Fukushima Fukushima mogen we niet vergeten, dat schrijft Jochem Stay in, ausgestrahlt News Het motto: Lezen, Handelen, Doorzenden.... Een collegiale nieuwsbrief kunnen we het noemen. Wij zijn benieuwd... Volledig artikel > Nieuwsbrief vereniging Geopaden Leven met de Aarde is verbonden met de Vereniging Geopaden. Lies en Bart Visscher gaan vaak mee om controlewandelingen op de Nijmeegse Stuwwal te beleven.... Volledig artikel > Leven met de Aarde is gestart met 'Donderdagavondpost' In Etten, het plaatsje waar Leven met de aarde gevestigd is, zijn we gestart met meer gesprek naar aanleiding van actualiteit en maatschappelijke vraagstukken.... Volledig artikel > Jubileumjaar Leven met de Aarde Op 11 juli 2021 bestaat Stichting Leven met de Aarde 20 jaar. Het is verheugend u te kunnen vertellen dat op 31 december 2020 de... Volledig artikel > Boekentip: 'Het is aan ons' van Merlijn Twaalfhoven In ‘Het is aan ons’ laat Merlijn Twaalfhoven zijn licht schijnen op hoe kunst kan helpen de wereld te veranderen. Eenieder van ons kan... Volledig artikel > Nieuw Comité in Etten "De Groene Grens" Leven met de Aarde is toegetreden tot het "Comité de Groene  Grens" in Etten Etten is de plaats waar onze stichting is gevestigd. Wilt u nu... Volledig artikel > In de Provincie Gelderland weet men meer... Beste, Lieve lezers, willen we niet allen een gifvrije wereld? Tijdens het Rivierduinfestival, coronaproof in de DRU te Ulft, op 2 oktober 2020, Sprak Margriet... Volledig artikel > Reactie op Holwerd aan zee Holwerd aan Zee wie doet er mee? In 'n tijd van milieu bestrijding, minder uitstoot van verbrandingsgassen voor een schonere lucht, rammelt dit voorstel... Volledig artikel > We do not need a pandemic to #MoveTheDate Een brief aan de gemeenten in Nederland, Colleges en Gemeenteraden. Betreft: het naar achteren brengen van wereldovershootday door een ander economisch model, een andere ruimtelijke... Volledig artikel > Nieuwjaarsboodschap van Surya Green LOOKING FORWARD, INWARD, UPWARD Een nieuwjaarsbodschap voor 2021 van Surya Green Het nieuwe jaar moet bescherming bieden tegen het Covid-19-virus. Maar laten we, zelfs als we... Volledig artikel > De vloek van zee en maan Stichting Leven met de Aarde is vanaf 2004 in contact gekomen met ir. Jan Willem Boehmer. Hij is een doorzetter en heeft ontdekt dat watersnoodrampen... Volledig artikel > Pesticiden Action Network Stichting Pesticiden Action Network streeft naar een samenleving met een intacte biodiversiteit en een gezond leefmilieu voor iedereen, waarbij de toelating en het gebruik... Volledig artikel > Stop de megawindturbineparken Stichting Leven met de aarde heeft op uitnodiging  van "Nederwind" meegedaan met een verzoek aan minister Wiebes om de subsidieregeling voor megawindturbineparken te stoppen.... Volledig artikel > Spoedbrief over windmolens naar minister Wiebes De actiegroep www.geenwindmolenshier.nl" heeft op 19 november 2020 een spoedbrief geschreven naar minister Wiebes. Zij willen dat geen SDE subsidie meer wordt gegeven voor... Volledig artikel > Weekend van de Veldbiologie De uitgestelde Geoweek,van 28 september tot 9 oktober, waar Leven met de Aarde aan mee deed viel deels samen met het Weekeinde van de... Volledig artikel > Zeg nee tegen een giftig Europa! Teken de petitie en roep de Europese Commissie op om te garanderen dat de nieuwe EU-strategie voor chemische stoffen onze gezondheid en het milieu beschermt... Volledig artikel > Zwerfvuil maken is geen kunst. Zwerfvuil opruimen wel! HelemaalGroen zet zich in voor een schone omgeving. In de gratis app is zichtbaar waar zwerfvuil is opgeruimd. Dit werkt stimulerend, want zo is... Volledig artikel > Webinar Wereld-Basisinkomen Op zondagmiddag 18 oktober vanaf 16 uur. Dit Webinar staat onder leiding van Jan Atze Nicolai en Brigitta Scheepsma. Bekijk eerst de documentaire over Pieter... Volledig artikel > Alweer een benefietconcert voor Leven met de Aarde Muziek en Landschap Verbinden. Na het succesvolle concert op 16 augustus in Warm geeft zangeres Marja de Jong opnieuw een concert in de gemeente Oude IJsselstreek.... Volledig artikel > Masterclass-serie voor Achterhoekse foodondernemers Voor Achterhoekse boeren, slagers, bakkers, chef-koks of andere food-ondernemers start in oktober 2020 de Masterclass-serie “Vermarkten van Achterhoek food”. Het is een initiatief van... Volledig artikel > Nieuwe hoop voor Rusinga Island Op het door Leven met de aarde in 2018 georganiseerde watercongres in Arnhem werd ook aandacht geschonken aan een project in Kenia. Daar zijn... Volledig artikel > Het voedselbos Boekbespreking 'Het Voedselbos, vier seizoenen Ketelbroek' Nog in juni kreeg ik de aankondiging dat per 1 juli het boek van Mac van Dinther beschikbaar zou zijn: "het Voedselbos, vier seizoenen... Volledig artikel > Excursies Eetbare wilde planten in de Achterhoek In de week van 28 juni tot 3 juli heeft "Leven met de Aarde"  excursies "Eetbare Wilde Planten"  georganiseerd.   Ellen Aarsman is uit... Volledig artikel > Earth Overshoot Day 2020, als gevolg van corona 3 weken later Op 22 augustus is het Earth Overshoot Day (in het Nederlands: Aarde Overvraag Dag): De dag waarop we, als mensheid, collectief meer dan van... Volledig artikel > Red bijen en boeren Velt (Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren) is 1 van de 90 organisaties die op 29 -11- 2019 het Europees burgerinitiatief Red Bijen en Boeren lanceerde.... Volledig artikel > Veranderende tijden Na 1 juni zijn de regels in ons land versoepeld. Mensen zijn opgetogen, omdat terrassen, theaters en andere ontmoetingsplekken weer open gaan. Het wordt wel... Volledig artikel > Earth Overshoot Day 2020: campagne op 22 augustus Het team van de Aarde Overvraag Dag  nodigt uit om acties te delen. Aandacht vragen voor methoden om Aarde Overvraag Dag naar achteren te brengen... Volledig artikel > Zoals microplastic en asbest, zo verspreidt ook de stikstof, en ander gif Zoals microplastic en asbest, zo verspreidt ook de stikstof, en ander gif Margriet Mantingh en Jelmer Buijs hebben vanuit hun eigen expertise en verantwoordelijkheid de... Volledig artikel > Twaalf, een mooi getal Voor een gifvrije landbouw en het afbouwen van gif in particuliere tuinen is het principe van permacultuur een uitstekend uitgangspunt. Je kunt lid worden van... Volledig artikel > Oproep aan de minister van LNV De bomenstichting vraagt gelieerde organisaties om kamerleden op te roepen de initiatief nota van de Partij voor de Dieren, die het onmogelijk moet maken... Volledig artikel >

Welkom op de website van Stichting Leven met de Aarde.

Doelstelling en werkwijze van de Stichting Leven met de Aarde

Het bevorderen van duurzaam samen leven van alle leven, planten, bomen, dieren en mensen met de aarde op welke schaal dan ook. Indachtig dat een duurzame samenleving een holarchie is waarbij vier hoofdaspecten kunnen worden onderscheiden:

 

Open zijn voor en naar het onbekende, het misschien alles omvattende; eerbiedig verwonderd zijn in alle bestaan, aandachtig zijn; bewust leven, denken, willen, meedoen, verantwoordelijkheden willen dragen; creatief willen zijn met visie; schoonheid nastreven; vrij zijn.

Biodiversiteit onderhouden, biomassa/milieugebruiksruimte zo groot mogelijk maken en koesteren; rechtvaardig delen en optimaal benutten van natuurlijke kringlopen voor het noodzakelijke voor blijvend voortbestaan van alle leven met de aarde, in gezondheid en vrede.

Aandacht en zorg geven aan elkaar en aan de natuur; samen overleggen, werken en delen op basis van gelijkwaardigheid; tijd besteden aan sport, spel, theater, zang, muziek, dans, kunst, met vreugde en liefde.

Richten op ontplooiing en welzijn van alle mensen en de natuur met de aarde; het benutten van fossiele energieën vervangen door het benutten van alternatieve energieën en natuurlijke kringlopen; spaarzaam benutten van grondstoffen, materialen en producten; het hergebruiken van producten, materialen en grondstoffen. Voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Te streven naar een bewogen deskundig eigen bestuur
  • Studie en onderzoek
  • Voorlichting en/of communicatie en/of samenwerking van/met particulieren, organisaties, verenigingen, stichtingen, bedrijven, instellingen en overheden;
  • Ondersteuning van activiteiten en innovaties gericht op of passend in een duurzame samenleving;
  • Tegengaan van gangbare en nieuwe denkwijzen en gewoonten die duurzaam samen leven met de aarde in de weg staan;
  • Te streven naar een oprecht gebruik van de term “duurzaamheid”;
  • De bovenstaande punten in de meest algemene zin te bedoelen ook buiten Nederland.

+++ UITGELICHT +++

Back To Top