skip to Main Content

De projectontwikkeling Hedwigepolder en PFAS problematiek

De zoveelste blunder dreigt, de verstandige is vooralsnog machteloos! Het is een misvatting als mens te denken dat natuur compenseerbaar is. Dat kan gewoonweg nooit. Dit idee is een afschrikwekkend uitvloeisel van de gedachte dat alles "maakbaar" zou zijn. Bij…

Lees meer

Hedwigepolder, dubieuze ontwikkelingen

Het doorgraven van de Scheldedijk van de Hedwigepolder was eigenlijk gepland voor het najaar. Nu is men stilletjes ineens met een gedeeltelijke afgraving begonnen, waarvoor men onbegrijpelijkerwijs vergunning van het waterschap heeft gekregen, dat een uitzondering voor het winterseizoen heeft…

Lees meer

Zienswijze op ontwerp omgevingsvisie Losser

Stichting "Leven met de Aarde" heeft meegedaan met het indienen van een zienswijze op de omgevingsvisie van de Gemeente Losser. In dit document kunt u zien hoe wij denken, in samenwerking met het Twents Landschap en andere actoren. Wanneer u…

Lees meer

Nieuw boek: “Peasants & the Art of Farming”

Er zijn veel indrukwekkende studies gepubliceerd over de veranderende aard van het mondiale voedselsysteem, en bijna alle gaan over veranderingen op macroniveau. De veel minder zichtbare veranderingen op microniveau hebben relatief weinig aandacht gekregen, vooral op het gebied van kritische…

Lees meer

Een ideale overgang naar 2022 en al haar dagen!

Op 29 oktober j.l heeft de Partij voor de Dieren in de Tweedekamer de "klimaatwet 1,5"ingediend. Dit omdat het klimaatprobleem een crisis is, die als crisis (als zijn we in een oorlogssituatie) moet worden behandeld. Zie hier de tekst die…

Lees meer

Ons leven met Hanneke Bijl, een collage over een collega

Hanneke Bijl

Wanneer wij elkaar voor het eerst ontmoetten weet ik niet meer. Het kan zijn geweest bij een bijeenkomst georganiseerd door de Nederlandse Vrouwen Raad. In ieder geval ging het om een symposium of vergadering met duurzame ontwikkeling als basisthema. In…

Lees meer

Het meest misleidende product van 2021 is bekend

Meer dan elf duizend consumenten hebben dit jaar hun stem uitgebracht tijdens de Gouden Windei verkiezing van Foodwatch. De verkiezing was afgelopen woensdag breed in het nieuws. Maar voor degene die het toch gemist hebben … de winnaar is: Yummy…

Lees meer

Kerstboodschap

Het bestuur van Stichting Leven met de Aarde wenst alle mensen op aarde een verbondenheid met de aarde en het universum, verwondering over de schepping en verbondenheid met dat wat ons liefde en zin brengt, geluk om het bestaan en…

Lees meer

Vragen over windmolens in Bad Bentheim

Onderstaand artikel verscheen op 16 december 2021 in dagblad Tubantia. Leo van der Stelt was als lid van Leven met de Aarde ook een medeondertekenaar van de brief. Het volledige artikel:

Lees meer
Back To Top