Skip to content

Brief aan de Vaste Kamercommissie LNV

Het Landelijk Netwerk Bossen en Bomenbescherming  (LNBBB) heeft onderstaande brief geschreven en aan de vaste Kamercommissie van LNV gestuurd,
“Leven met de Aarde” ondersteunt deze brief volledig. Wanneer u contacten heeft waar invloed mogelijk is, laat uw stem horen.
Het is erg belangrijk dat kennis wordt toegepast!
—————————

Geachte Commissieleden,

Betreft: Behoud van bossen in het algemeen en de zoveelste dreigende kap, nu weer bij Amelisweerd, maar ook de bossen rond Soestdijk, Terschelling, Texel, enzovoort.

Het gaat niet goed met onze planeet en dat weten we allemaal. Het is niet langer meer twee voor twaalf, maar één voor twaalf!

Anno 2022 staat de wereld letterlijk en figuurlijk in de fik. We worden geteisterd door extreme droogte die al jaren duurt, en daaruit voortkomend vele bosbranden die hectare na hectare vernietigen. Daarmee wordt de “longcapaciteit” van onze planeet kleiner en kleiner terwijl de bevolkingsaanwas groeit! We hebben te maken met smeltende ijskappen en gletsjers, enorme wateroverlast door regen en steeds zwaarder wordende stormen. Al deze ellende wordt ook nog vergezeld door oorlog en ziekte.

Het meest recente 3e IPCC-rapport laat o.a. zien dat sinds 2014 de uitstoot van broeikasgassen alleen maar is toegenomen. Men roept op om het tempo van te nemen maatregelen flink op te schroeven, en niet alleen het tempo, het moet ook grootschaliger. Ontbossing moet worden gestopt! Een vijfde van de wereldwijde uitstoot komt voor rekening van de ontbossing en verkeerd gebruik van de landbouw.

Er wordt veel over het klimaatprobleem vergaderd, met de beste intenties, er worden afspraken gemaakt over het terugdringen van de koolstofdioxide en stikstof. Op papier ziet het er allemaal goed uit en klinken de maatregelen hoopvol. Maar daadkrachtig implementeren laat nog steeds op zich wachten ondanks de prachtige afspraken die zijn gemaakt in Parijs want we alweer 7 jaar verder!

Het is bekend dat een gezonde zee met plankton en de wereldwijde bossen de belangrijkste producenten zijn van de noodzakelijke zuurstof en het afvangen van  koolstofdioxide.

Diezelfde bossen zorgen door verdamping voor verkoeling van de aarde. Het verschil in temperatuur tussen een bos en een in de nabijheid gelegen stad kan zo tussen de 7 en 10 graden verschillen.

We weten dit allemaal en toch doen wij precies het tegenovergestelde van wat we zouden moeten doen!

De gemaakte afspraken worden op grote schaal niet gehaald en we blijven doorgaan met het vernietigen van bossen i.p.v. deze te koesteren. Er wordt wel gesproken over uitbreiden, maar de gronden en de gelden ontbreken. Daar waar met veel publiciteit door Staatsbosbeheer een begin is gemaakt van een aanplant, worden vervolgens de aangeplante staken niet verzorgd en gaan dood. (zie Zembla aflevering april 2021) 

Het is aan toekomstige generaties niet uit te leggen dat wij met al onze kennis over de problematiek, niet in staat bleken om op tijd in te grijpen. Elke week is er wel wat aan de hand met bomen of bossen die om wat voor reden dan ook moeten wijken; voor landbouw, voor woningbouw of industrieterreinen, datacenters, voor biomassacentrales en voor uitbreiding van infrastructuur.

De Nederlandse overheid acteert bijzonder slecht aangaande bosbeleid,  geeft wel subsidie voor het vernietigen van bossen, maar geen subsidie voor het behoud van bos. De financiering voor het uitbreiden van bos zoekt ze vooral binnen de private sfeer en of bos exploiterende partijen, die gaan dat niet doen vanuit barmhartige overwegingen, die willen geldelijke winst behalen uit de weinige bossen die we hebben. We staan op de dubieuze derde plek als het gaat om het aantal bos per km2, alleen IJsland en Ierland doen het nog slechter. Geen geruststellende  constatering.

In  plaats van bos erbij doet Nederland precies  het omgekeerde; het Sterrebos in Limburg moet verdwijnen voor autoproductie (!), de Schoorlse bossen moeten wijken omdat iemand verzint dat er stuifzand moet komen (dit terwijl zo’n beetje de gehele Nederlandse kust al voornamelijk uit stuifduinen bestaat en alleen bij Schoorl grote bossen zijn, dus laat die dan ook staan) en zo kunnen wij nog een hele lijst maken.

De beleidsmakers willen maar niet begrijpen dat er onder de Nederlandse burgers geen draagvlak is voor bos-en bomenkap. De burgers missen het voorzorgsbeginsel! Zij hebben de bossen nodig voor hun gezondheid.

Je zou Nederland het Brazilië van Europa kunnen noemen ergo, wij kappen met gemak bossen als het ons economisch goed uitkomt. Het Ministerie van LNV “liet” immers haar toenmalige Minister Schouten op 20 november 2020 zeggen dat “natuurontwikkeling de beste economische ontwikkeling is”. Nederland  geeft af op het beleid van President Bolsonaro die de Amazone laat kappen voor economisch gewin. Nederland doet zelf niet anders.

Actueel Amelisweerd

Ooit moesten er al veel bomen sneuvelen voor de aanleg van de A27 en twaalf jaar geleden vond men dat de weg nog breder moest. In plaats van voortschrijdend inzicht mee te nemen en de verplichting te handhaven dat elke boom telt, dreigen nu ongeveer 800 monumentale bomen omgekapt te worden vanwege oude en achterhaalde politieke inzichten. Niet de weg moet breder, nee, onze blik moet breder!

Het oude plan is duidelijk door de tijdgeest ingehaald, meer asfalt is in dit tijdsgewricht niet  de oplossing. Behoud de snelweg zoals hij nu is en omarm een alternatief plan dat rekening houdt met behoud van de kostbare bomen. Met de toekomstige mobility die de drukte op de wegen optimaal zal reguleren is uitbreiding van een dergelijke weg niet langer nodig. Wegen en auto’s zullen perfect op elkaar afgestemd raken. Dat is wat de toekomst op de wegen brengt. Oude achterhaalde plannen doorkruisen dit alleen maar en verspillen alleen maar gemeenschapsgelden. 

Klimaatakkoord Parijs en IPCC-rapportage moeten leidend zijn en als basis dienen voor nieuw beleid. Politiek gezien is de beste remedie tegen klimaatopwarming: bomen laten staan en maximaal uitbreiden van het aantal bomen per km2. Toch barst het in Nederland nog van de plannen om in vele gebieden (o.a. Soestdijk, Terschelling, Texel waar reeds 4000 bomen een rode stip hebben en ook de bossen van Schoorl nog niet definitief veilig zijn) in Nederland bos te kappen, vaak uit naam van N2000 terwijl deze dit nergens voorschrijft. Integendeel!  

Onze oproep aan minister Harbers: denk aan uw burgers, denk nieuw en laat de huidige bossen staan, roep een moratorium af op boskap en zèker hoe dit op de huidige manier plaatsvindt!

Deze oproep is een initiatief van meer dan 50 organisaties die zich inzetten voor het behoud van bossen en bomen en zich verenigd hebben in het Landelijk Netwerk Bos-en Bomen Bescherming (LNBBB).

Met vriendelijke groet,

Namens het Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Joke Volkers

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top