Skip to content

Let op 25/26 februari 2024! het kan worden: Dood door Schuld!

Hoe ver moeten we gaan om de toepassing van kennis en inzicht te kunnen waarmaken? Rutte  ontsluit de geheimen van de Commissie Stiekem!

Hans Plugge woont bij de HondsBossche Zeewering. Hij zette zich in voor behoud van het karakter van de Zeewering cultureel en natuurlijk.

Door omstandigheden, die te maken hebben met het niet rekening houden met het burgerschap van alle burgers, kan geconstateerd worden dat veel ten grave wordt gedragen, en dat de stad leeg is. Les het gedicht “Ten Grave, De Zeewering”  Toch een sprankje hoop “hier en daar ontluikt natuur”. Lees het gedicht van I.O.Lewis, en lees het in memoriam (2014) waarin  duidelijk wordt dat n heel nederland inherente waarden bij het rof vuil worden gezet. Via ERfgoed Nieuwe Stijl zal daar toch een einde aan moeten komen. Daardoor zal ook minder energie verspild worden, en zullen wij  minder energie nodig hebben. Vooral als de handwerkvakken weer in ere worden hersteld en er ruimte komt voor creativiteit bij alle inwoners.Hiertoe zullen ook de hoogsten, zoals onze Premier tot inkeer moeten komen. Zij mogen zich niet blijvend schuldig maken aan het verzwijgen van kennis en het daarmee niet toepassen ervan. (Commissie Stiekem, sinds 1953)

Roep de regering op de staatsgeheimen openbaar te maken!
Wanneer de Vloed van Zee en Maan weer in alle hevigheid werkelijkheid wordt op 25/26 februari 2024 kan het zomaar gebeuren dat het dorp Petten in zee schuift.
Met bezorgde groet voor rechtvaardigheid, Lies Visscher-Endeveld

In  memoriam (2014), een bijdrage van I.O Lewis 

In 2014 werden Jan Piet en mijn persoon door het HHNK en de provincie voor een gesprek uitgenodigd.

Een afgevaardigde van het HHNK en een notulisten van de provincie. Hun namen weet ik niet meer. Ons werd medegedeeld dat de HBBZ was afgeschreven. Het nieuwe op te spuiten duin zou de HBPZ vervangen. Ik was verbijsterd, temeer omdat Piet reeds op de hoogte was van dat de HBPZ was afgekeurd.

In het algemeen vertegenwoordigd een stad de sociaal-economische en culturele dimensies van welke samenleving dan ook. Je vindt er van alles, universiteiten, museums, concertzalen etc. Stad en dorp staan weliswaar tegenover elkaar, maar zijn ook op één of andere manier complementair, als is het maar dat de natuur een cultureel artefact is, ze impliceren elkaar. DE HBPZ werd m.i. op een grove wijze afgekeurd. Het gevolg is dat de inherente waarden  van cultuur en natuur verdwijnen. Cultuur en natuur worden van elkaar losgekoppeld, en wel met een bezorgde kustgroet.

De afkeuring van de HBPZ heb ik dat verschil in een gedicht proberen uit te drukken. Wanneer inherente waarden als grofvuil worden beschouwd, dan krimpt ook de culturele ambiance tussen cultuur en natuur. De gemeente Schagen, het dorp Petten, en het provinciale bestuur  hebben zich daar mijns inziens schuldig aan  gemaakt. En dat vind je overal in Nederland.  

PS

I.O Lewis is mijn pseudoniem

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top