Skip to content

Bodemherstel is klimaatherstel

In 2015 hebben we “het jaar van de bodem” beleefd. Er zou wereldwijd en ook in ons land meer aandacht komen voor het voeden van de aarde. Vanuit Stichting Leven met de Aarde hebben we geprobeerd mee te doen met de acties om meer bekendheid te geven aan het belang van een goede humusfractie en een levende bodem. Marc Siepman hield een workshop en Jos Verheul kwam in Zaal Köster te Etten zijn verhaal doen namens het ministerie (Rijkswaterstaat) In 2019 brachten we een publicatie met “Poep moet leven” in samenwerking met Stichting Ark.

Maar na zeven jaar (2022) zijn we nog niet veel opgeschoten met betere maatregelen nemen. Het is zelfs zo erg dat we om grotere schepen door de Westerschelde te laten varen ons land opofferen aan verzilting (ontpolderen) en met PFAS vervuild water over onze gezonde bodem (HedwigePolder) laten stromen. Inmiddels heeft Leven met de aarde een werktekening. Zie de bijlage.

Die is gestuurd naar Frans Timmermans, iedere gemeente in Nederland, de Dijkgraaf Hein Pieper en ook naar onze minister van wetenschap, Robbert Dijkgraaf. Deze tekening is een aanvulling op een uitgebreide studie waaruit blijkt dat de maan een enorme invloed heeft op de samenhang in de bodem. Deze invloed is heel anders dan men op het eerste gezicht verwacht. Deze invloed moet veel beter structureel worden onderzocht.

Zou het allemaal wat kunnen helpen? Komt er een gezaghebbende groep urgentie bodemherstel per stroomgebied? Dit moet in combinatie met het herstellen van een ideaal evenwicht in de waterkringloop, door het selectief poten van veel mee bomen, ten behoeve van klimaatherstel, vooral omdat we de fractie zoet water dienen te vergroten. Bovendien dienen we het gedrag van dijken en water onder invloed van de maan veel beter te bestuderen en te begrijpen.

Zie ook dit recente belangwekkende rapport:

https://www.mo.be/nieuws/slechte-bodemkwaliteit-bedreigt-wereldwijde-voedselzekerheid

Wie belangstelling heeft kan zich melden bij levenmetdeaarde@live.nl.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top