Skip to content

Hedwigepolder, dubieuze ontwikkelingen

Het doorgraven van de Scheldedijk van de Hedwigepolder was eigenlijk gepland voor het najaar. Nu is men stilletjes ineens met een gedeeltelijke afgraving begonnen, waarvoor men onbegrijpelijkerwijs vergunning van het waterschap heeft gekregen, dat een uitzondering voor het winterseizoen heeft gemaakt. Reden, de inlandse nieuwe zeedijk is gereed. alleen deze is nog niet goedgekeurd. Het is bovendien opmerkelijk omdat de (ex)-eigenaar De Cloedt een herzieningsverzoek voor het rijksinpassingsplan heeft ingediend bij de Raad van State mede i.v.m. de pfas situatie, Men verwacht binnenkort uitspraak.

Voorts is er ook aangifte gedaan bij het Vlaamse officier van justitie, waarop gereageerd is dat het zeker ter hand wordt genomen, maar door capaciteitsgebrek nog even op zich laat wachten. Inmiddels heeft De Cloedt ook een kortgeding aanhangig gemaakt. Evenwel blijkt nu dat milieuregels die men voor water heeft opgesteld het Pfas gehalte zou voldoen. Maar het gaat hier echter om cumulatie van pfas in de in – en uitstromende kom, die de Hedwigepolder naar doorsteken van de zeedijk wordt. Hoe dat juridisch zal pakken is spannend. Kennelijk is de overheid er niet gerust op en wil men door nu al de zeedijk weg te graven de rechters voor een fait accompli zetten.

door Wil Lases

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top