Skip to content

Vijf initiatieven zoals het wél kan

Tijdens de Tegenlicht-actie met plattelandspioniers werd duidelijk dat heel veel mogelijk is.

Onder het motto “Het Kan Wèl” presenteert “Leven met de Aarde” nogmaals deze  initiatieven.

Wanneer u iets meemaakt waarbij u denkt: ‘Zie je wel, het kan wel’, laat het dan weten. Goede voorbeelden kunnen we nooit genoeg hebben en bovendien is er altijd ruimte om van elkaar te leren.

Wanneer we ons afvragen hoe we willen leven komt ook de vraag waar onze hang naar sensatie en spanning vandaan komt.  Putten we onszelf, de anderen en de aarde uit, of zijn we voor elkaar een bron die nooit op kan drogen.

Bij dat wat we WEL doen hebben we gedragscodes en piketpaaltjes nodig, om het smal te houden, zodat er ruimte blijft. Ruimte voor herstel en aanwas, voldoende voor ieder en de aarde.

Tot hier en niet verder, en daar wat schuiven, zodat het goed verdeelt.

Pieter Parmentier en Frank Leenen – Erfdelen

© pieter parmentier / bewerking: julia veldman

Naar verwachting stoppen de komende jaren duizenden boeren met hun bedrijf. Pieter Parmentier en Frank Leenen willen de leegstaande erven gebruiken voor hun concept Erfdelen: sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op voormalige boerenerven. Ruim 1500 belangstellenden hebben zich al gemeld voor hun concept; bijna de helft van hen is alleenstaand.

Geert van der Veer – Herenboeren

© geert van der veer

Van der Veer wil met zijn Herenboerderijen mensen weer verbinden met hun voedsel. Herenboerderijen zijn kleinschalige coöperatieve boerderijen in eigendom van tweehonderd mensen. Ze eten dat wat hun boer in loondienst op hun verzoek verbouwt. In Nederland werken al duizenden mensen aan dit nieuwe voedselsysteem omdat ze inzien dat dit is wat het Nederlandse buitengebied én veel boeren vooruit kan helpen. Ze eten wat hun boer in loondienst op hun verzoek verbouwt.

 

Frans Pool en Pieter de Kroon – Wijnjewoude Energie Neutraal

© frans pool en pieter de kroon / frans pool en pieter de kroon

Frans Pool en Pieter de Kroon maken, samen met hun dorpsgenoten, Wijnjewoude energieneutraal in 2025. Daarmee hebben de bewoners gezamenlijk hun droom gerealiseerd. De onderlinge verbondenheid is sterk gegroeid en ook het onderscheid tussen woningeigenaren en huurders is weggevallen. Allen hebben ze zich ingezet voor besparing en ieder draagt naar vermogen bij om de benodigde groene stroom op te wekken. En de boeren, zij zijn de belangrijkste energieproducent voor hun dorpsgenoten. Niet alleen met zon en wind, maar vooral ook met de gezamenlijke productie van groen gas uit koeienmest maken zij Wijnjewoude aardgasvrij.

Wouter van Eck – Voedselbosbouw

© vpro – bewerking: julia veldman / wouter van eck

In Brabant bouwt Wouter van Eck het grootste voedselbos van Europa. Deze manier van voedselproductie heeft vele voordelen: de bodem verbetert, de natuur keert terug in lege velden en er hoeft geen gebruik gemaakt te worden van kunstmest, gif of extra water.

Jeroen Schreurs – Winterswijk op de kaart

© vpro – bewerking: julia veldman / jeroen schreurs

Jeroen Schreurs wil de stad naar de Achterhoek halen. Inmiddels heeft hij twee ondernemingscentra, drie escape rooms, verschillende festivals en een beachclub. Er wordt door deze pionier ook hard gewerkt aan een hotel en jongerenhuisvesting in een oude school in Winterswijk.

Link: > https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/plattelandspioniers.html

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top