Skip to content

Agrobosbouw in de lift!

agrobos

Ook Jaap Dirkmaat is precies op tijd om de nodige verandering in welbehagen te kunnen ondergaan, een nieuw biodiversiteitsplan, het moet nu wel slagen. Wie daarvoor zorgt blijft wel de vraag? Voelt u zich aangesproken? De Tweede Kamer sprak er wel vaker over.

Nu is het anders: corona,  we moeten er samen doorheen, maar we moeten er ook samen anders uitkomen.

“Agrobosbouw kan boeren helpen om Nederland letterlijk te behagen” staat boven de ingezonden brief van René van Druenen en Esther Vastrick in trouw (1 april 2020) Zij geven een aanvullende reactie op het artikel van 14 maart geschreven door Jaap Dirkmaat over zijn door mij gedeelde zorg om biodiversiteit.

Voedselbossen springen als paddenstoelen uit de grond, want de eerste voorbeelden van Wouter van Eck (Ketelbroek) en Louis Dolmans (Lingezegen) met respectievelijk “Eetbaar Nijmegen” en “Van Akker Naar Bos”,  zijn inspirerende voorbeelden van hoe het wel kan.  Wouter en Louis hebben behoorlijk aan de weg getimmerd, hebben beiden ervaring in het besturen van gemeente en provincie, en door conferenties, cursussen, aansluiting bij “Voedsel anders” en de Nyeleni beweging, bleven zij volhardend aandringen bij provincies, gemeenten.  Hun werk is het waard verder te worden uitgedragen. Ze hebben uit overtuiging veel doorzettingsvermogen getoond. En nu dan dit bericht op pagina 17 van trouw, 1 april 2020:

Lees het en probeer via je plaatselijke politiek ruimte  te maken voor agrobosbouw. Zet het in bestemmingsplankaarten op de “ontwikkelingskaart” . Maak boeren enthousiast, want het is wereldwijd de oplossing voor problemen ontstaan door onnatuurlijk handelen. In de film “The Biggest Little Farm” wordt dit prachtig verbeeld. Een proces van zeven jaren is op unieke wijze vastgelegd. Organiseer excursies naar voedselbossen en bekijk de film met boeren uit je omgeving! Vertel je gemeente dat aanplantsubsidies zijn te verkrijgen via het klimaatakkoord.
Leven met de Aarde wil daarbij dat ook ander zakenmodellen ontstaan, immers in de lente gaat alles weer om niets groeien… waarom wordt er dan handel van gemaakt, op een manier die marktwerking tot gevolg heeft, met alle nadelen van dien.  Denk eens aan een onvoorwaardelijk basisinkomen. Bij voedselproductie op natuurlijke wijze zou dat een uitkomst zijn.
We snappen dat veel mensen bezorgd zijn en regelingen vanuit de overheid zijn ver beneden de maat. Daarom zijn particulieren bezig het land over te nemen. zie maar weer www.landvanons.nl, en doe mee!
Wanneer ik weet hoe mijn eigen gemeente reageert, laat ik het weten!
Lies Visscher, secretaris Stichting Leven met de Aarde, 1 april 2020

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top