Skip to content

Kringlooplandbouw in de belangstelling

We hadden de oplossingen allang voordat de PAS werd ingevoerd en afgeschoten…namelijk minder krachtvoer en kunstmest gebruiken en meer stro in de melkveehouderij. Daar gaat de film over.

Op 22 oktober zullen we in het kader van de maand van de duurzaamheid voor de NMP groep in Ermelo een besloten voorstelling geven met een presentatie van Anton Nigten.

We zijn daarnaast bezig om bijeenkomsten en uitwisseling te organiseren met de terrein beherende organisaties en gemeenten met veel pachtgrond in Noord Brabant rondom kringlooplandbouw met de film als middel.
Er gebeurt al een hoop rondom natuurinclusieve landbouw, mogelijk kan de kringlooplandbouw de boeren een zetje geven om die kant op te gaan (natuurinclusieve landbouw gaat nog verder dan kringlooplandbouw).
We vermoeden dat de uitspraak van de Raad van State rondom de PAS (Programma Aanpak Stikstof) grote consequenties gaat hebben voor de melkveehouderij. De kringloopboeren van het eerste uur stoten weinig stikstof uit via nitraat en ammoniak. En nu maar hopen dat het beleid rekening zal houden met deze boeren die het zo goed doen en dat deze anderen zouden mogen inspireren!

Mocht er een boeren-studieclub of consumentengroep of gemeente/provincie geïnteresseerd zijn in een voorstellen met toelichting: laat het ons weten! Graag een mail naar kringlooplandbouw@gmail.com.

Kringlooplandbouw kent vele uitvoeringsvormen. In de kringlooplandbouw staat de bodem en het bodemleven centraal: een gezonde bodem, gezond voer, gezonde dieren, gezonde producten voor de mens en gezonde mest ! gezonde bodem etc. Bij elke wijziging in de bedrijfsvoering vraagt een kringloopboer zich af: “Wat is het gevolg hiervan voor mijn bodemleven?” Opvallend hierbij is dat er gewerkt wordt met een veel ruimere C/N-verhouding door te werken met structuurrijk én eiwitarm voer, waardoor de miljarden bacteriën in de pens optimaal kunnen werken en de herkauwer weer in balans komt . Hierdoor produceert ze minder mest, met veel minder stikstof, waarvan de stikstof veel meer organisch gebonden is. Dit leidt tot minder ammoniak-emissie. Breedwerpig drijfmest uitrijden is daarmee een verantwoorde manier van werken, die beter is voor de bodem met al het leven daarin. Werken met dierlijke mest vraagt weer vakmanschap van de boer!

De kringloopbenadering kijkt vooral naar het doel waarvoor je de gewassen verbouwt: namelijk het effectief en daarmee gezond, koeien voeren om haar gezonde humane voeding te laten produceren. Elk bedrijf zal op zoek moeten gaan naar een passend bouwplan. Voor de diergezondheid is het belangrijk dat er voldoende aanbod is van zowel structuurrijk gras als ook aan micronutriënten. Sommige melkveehouders bieden daarom een rijkere variatie aan plantensoorten aan. Hierdoor krijgen de dieren weer de gelegenheid om hun eigen balans tussen gezond en ziek te regelen. Ook neemt de leeftijd van de dieren daardoor toe. Optimaal gebruik maken van de diversiteit van de ondernemers (met het doel om het eigen optimum te bereiken) is noodzakelijk om per bedrijf op de juiste wijze kringlooplandbouw vorm te geven. Uiteraard binnen de geldende wettelijke grenzen.

Wat is ervoor wettelijk nodig?

Boeren die werken volgens de methodiek van de kringlooplandbouw dienen de vrijheid te hebben om gestelde milieudoelen te bereiken op een natuurlijk verantwoorde wijze. Dit kan alleen door af te kunnen wijken van in de wet vastgelegde middelenvoorschriften. Deze geven op korte termijn schijnbaar positieve effecten, maar staan op de langere termijn de natuurlijke biologie in een goed draaiende kringloop in de weg.

Boeren die werken met de methodiek van kringlooplandbouw moeten de mogelijkheid hebben om in het late najaar vaste stalmest uit te rijden. Het uitrijden van vaste mest op grasland mag wettelijk niet in de periode dat de bodem en het bodemleven erom vraagt en de bemesting daarmee het meest efficiënt wordt vastgelegd. Dit is als ook de blaadjes van de bomen vallen en zorgen voor de bemesting voor het volgende (voor)jaar. Als in oktober en november de bodemtemperatuur en de bodemactiviteit het hoogst is, wordt de stalmest langzaam afgebroken en nutriënten organisch gebonden. De plantgroei komt daarmee eerder op gang na de winter, waardoor ook de vroege drijfmestgift beter wordt benut en minder verliezen geeft.

Boeren die werken volgens de methodiek van kringlooplandbouw moeten worden vrijgesteld van de verplichting van het inleveren van de Kringloopwijzer huidige stijl. Door aanpassingen, vereenvoudiging en aanvullingen van de huidige Kringloopwijzer kun je deze Kringlooplandbouw-proof maken en gebruiken op de kringloopbedrijven als instrument om de kringloop te monitoren, te verbeteren en bedrijven te certificeren op een Goede Landbouw Praktijk (GMP). Middelvoorschriften kunnen zo worden omgezet in doelvoor- schriften. GMP staat daarbij voor een gezond bedrijf; gezond voor bodem, plant, dier en haar producten, maar ook voor de boer en het milieu. 

Basis van de kringlooplandbouw volgens de methode Van Bruchem is de C/N verhouding (koolstof/stikstof) in voer en in mest. Als deze boven de 12 is dan kan er meer stikstof worden gebonden en krijg je minder ammoniak in de lucht. Tevens wordt er meer koolstof in de bodem vastgelegd, die dus niet in de vorm van CO2 de lucht in gaat.

Meer info is te vinden op http://www.kringlooplandbouw.nl/film.

Het praktijkprogram dat we vanuit de kringloopbeweging presenteren is te vinden op www.kringlooplandbouw.nl/doorontwikkeling,

De trailer is hier te bekijken https://youtu.be/yYaglpkTm_8
Mocht u een voorstelling willen: stuur een bericht naar kringlooplandbouw@gmail.com

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top