Skip to content

Advies Cie Brenninkmeijer over burgerfora en klimaatbeleid

Beste mensen, media en politiek, geachte lezer,

Overal waar windmolens en zonneparken moeten komen, komen instanties en burgers in conflict met de overheid.
Dit terwijl op 12 september in het NOS journaal van 20.00 u, mevrouw Kajsa Ollongren, minister van binnenlandse zaken,  heeft gezegd:  Windmolens willen we liever niet op het land, die doen we op zee, en zonnepanelen ook niet, die doen we op de daken.  Wie gaat er vervolgens voor zorgen dat dat gebeurt?  De processen in de klimaattafels, en bij de Ressen hebben een totaal ander gevolg. Elke gemeente probeert zelfstandig op eigen terrein energie-neutraal te worden met alle gevolgen van dien . Noabers worden kille buren, “we begrijpen het wel, maar willen het niet”. Het landschap wordt verkwanseld tot een industriepark voor het opwekken van elektriciteit, terwijl we veelal geen analyse hebben over de gemiddelde ecologische voetafdruk in de gemeenschap en hoe we die kunnen verkleinen.

Als en boer geen zonnepanelen op zijn land laat zetten is hij een dief van zijn eigen portemonnee.
Probeer daar maar eens goede argumenten tussen te krijgen ten dienste van het welzijn van het geheel, met alternatieven die wel degelijk reëel zijn.

“Geef burgers directe invloed op het klimaatbeleid”, is het advies van de commissie Brenninkmeijer.  Het klimaatbeleid dat na de formatie volgt noemt Brenninkmeijer een black box.   Een burgerforum kan gericht input leveren over de koers van de landbouw of de energievoorziening

Wie daar aan begint moet van sterke huize komen in een systeem dat nog steeds bestaat zoals het systeem waarin het kindertoeslagdrama zich kon afspelen.

De zonneladder zegt: eerst op daken. Dat gebeurt niet. Men, politiek en initiatiefnemers, blijft beweren dat dat onvoldoende oplevert, terwijl de doelstelling voor 2030 al bijna  blijkt te zijn bereikt.

Als we waar willen maken dat energie opwekken niet mag concurreren met voedselproductie, dan is het tijd om wat de commissie Brenninkmeijer adviseert direct op te pakken, nog voor bijvoorbeeld een landelijk burgerberaad is ingesteld: een herziening of aanscherping van het landelijk klimaatakkoord. Bij het tot stand komen van dit akkoord heeft men onvoldoende gestuurd op realiseren van alle Sustainable Development Goals, en onvoldoende beseft hoe veel claim er ligt op de ruimte in Nederland. Nu worden de rijken rijker te koste van de omgeving, die armer wordt, in meerdere opzichten. De landschapspijn is een groeiende ziekte.

Het tij is moeilijk te keren, tenzij de Tweede Kamer ingrijpt, provincies en gemeenten terug komen op de ingezette weg en nog eens een goede integrale analyse maken, om de verantwoordelijkheden in alle opzichten te delen met hun inwoners.

Lies Visscher
Secretaris St Leven met de Aarde
Warmseweg 22
7075 EL Etten
tel 0653464642

Visiestuk Leven met de Aarde >

—————————————————-

Op 26 maart kregen we aan antwoordmail:
Van: Betrokken Bij Klimaat
Verzonden: vrijdag 26 maart 2021 14:39

Onderwerp: Informatie over uw inbreng Adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij het klimaatbeleid

Geachte heer/mevrouw,

U heeft in de afgelopen maanden inbreng geleverd voor de Adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij het klimaatbeleid. Naar aanleiding van uw inzending in de postbus en/of bijdrage aan de vragenlijst van de commissie Brenninkmeijer willen wij u graag informeren over de voortgang van de commissie.

Op zondag 21 maart is het rapport ‘Betrokken bij klimaat: Burgerfora aanbevolen’ gepubliceerd. Dit rapport kan u downloaden via de volgende link https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/03/21/adviesrapport-betrokken-bij-klimaat. In het rapport zijn verschillende inzendingen uit de postbus verwerkt.
De voorzitter van de commissie, Alex Brenninkmeijer, heeft het rapport gepresenteerd en toegelicht op maandag 22 maart. U kunt de presentatie terugkijken via https://www.youtube.com/watch?v=DKiAywBc6ec&t=6s.
Op www.BetrokkenBijKlimaat.nl worden alle relevante documenten geplaatst. De komende dagen worden hier ook de aanvullende stukken van de commissie gepubliceerd. Zo worden alle inzendingen van de postbus BetrokkenBijKlimaat anoniem openbaar gemaakt en worden de uitkomsten van de analyse van de postbus en vragenlijsten gedeeld.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de publicatie? Dan kunt u een mail sturen naar het mailadres BetrokkenBijKlimaat@minezk.nl. Vragen worden verzameld en beantwoord op de website www.BetrokkenBijKlimaat.nl.

Wij willen u namens de commissie Brenninkmeijer hartelijk bedanken voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Het secretariaat van de Adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij het klimaatbeleid

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top