Skip to content

Een Nieuw Kabinet, Nieuwe Kansen!

Actief leiderschap naar een rechtvaardiger toekomst waar we niemand laten vallen!

Leven met de aarde heeft een aantal aanbevelingen voor het nieuwe kabinet.
Wie wil kan die aanvullen,  en ook delen met mensen die een rol spelen in politiek of advies.
De stichting schrijft aan de toekomstige regeerders en hun adviseurs:

“Wij wensen u een transparante, heldere, prettige formatie in een gezonde democratie, met een afscheid van het construct waarin wij zo verduiveld verstrikt kunnen raken in alles wat wij niet willen, ongeïnteresseerdheid, afstandelijkheid, wegkijken,  niet doorpakken, onheldere verantwoordelijkheden etc.,  zoals we pijnlijk hebben geleerd uit de toeslagen affaire”.
Hieronder kunt u lezen wat Leven met de Aarde voorstelt aan het nieuwe kabinet om waar te maken:

 1. Het maken van een plan om werelovershootday binnen 10 jaar weer op 31 december te krijgen.  Dit is een plan dat internationaal moet worden aangepakt, maar dat in Nederland direct gestalte moet krijgen. 

daar hoort bij:

 1. Een altijd groen sparende ruimtelijke ordening met een wetgeving en infrastructuur die de kringloopeconomie mogelijk maakt, waaronder: Stop het slopen, omdat alle acties die onnodig energie vragen en materiaal vernietigen moeten stoppen.
 2. Een plan om  versneld een einde te maken aan alle overbodige controle en ingewikkelde regelgeving, het belastingstelsel en het toeslagenstelsel sterk te vereenvoudigen en afstand te nemen van controlezucht en ongelijkheid, een einde te maken aan armoede in Nederland door een onvoorwaardelijk basisinkomen te introduceren. Te beginnen bij de meest noodzakelijke  groepen.
 3. Daarbij een samenhangende structuur te bieden die ieder uitnodigt mee te doen en mogelijkheden biedt tot ontplooiing. Deel Welvaart, Breng Welzijn.  Geïntegreerd bij allerlei projecten voor participatie, inburgering, vergroening etc in de gemeenten. Niemand mag buiten de boot vallen.
 1. In het regeerakkoord te formuleren dat onze crisis- situaties betreffende klimaat, ziekten, biodiversiteit, kloof arm -rijk, lineaire groei-economie,  verslavingen aan energie, luxe,de stikstofcrisis, ongeoorloofd vliegen en autorijden, te danken zijn aan het menselijk gedrag. Dat zich niet aanpast aan de beschikbare natuur, de beschikbare natuurlijke bronnen, maar als enige soort deze natuur naar haar hand wil zetten, waardoor allerlei onvoorziene nadelige neveneffecten ontstaan, die veelal deze crisis situaties veroorzaken. Daar hoort bij een eerlijke toepassing van kennis waardoor we inzien dat niet de dijken omhoog moeten maar het water omlaag, dat CO2 belangrijk is, maar dat bomen, veel meer bomen verkoelen en het waterniveau regulieren, kleinschalig en grootschalig. Wij vragen daarom naast een verbod op verbranden van biomassa een verbod op onderspoeling. Om dit te begrijpen dient een documentatiecentrum dijkveiligheid te worden opgericht, bijvoorbeeld in het Kurhaus, waardoor alle gegevens beschikbaar komen en verder onderzoek kan worden gedaan voor bestuurders en wetenschappers en mensen die ooggetuigen zijn, het uitwerken van gevalstudies.
 1. Wij vragen dan ook om een brede maatschappelijke oriëntering op de rol van het geld en de betekenis van arbeid en beloning. Wij vragen u daarbij te betrekken hoe het toch mogelijk is dat wonen zo extreem duur  is geworden. De verhoudingen zijn zoek. Dit is onderdeel van een nieuw sociaal contract, voorgesteld door het CDA, maar van belang voor ieder, uitgangpunt in uw nieuw regeerakkoord.
 1. Zo kunt u ook in dit akkoord opnemen de mogelijkheid binnen niet al te veel jaren te komen tot een onvoorwaardelijk basisinkomen voor ieder. De invoer van zo’n bestaanszekerheid die een einde brengt aan armoede en ingewikkelde stelsels die onzekerheid en onrecht meebrengen, is bevrijdend voor  alle mensen en zal de betrokkenheid bij de ander en het eigen leven vergroten, stress zal minder zijn waardoor ziekten minder voorkomen en vrijheid toeneemt.
 1. De agrarische sector versneld totaal natuur-inclusief maakt, met meer boeren in plaats van minder, met kleinere machines en fijnmaziger structuren,  met veel meer diversiteit en een harmonischer micro klimaat, met 10-15 % van hun land als inzet voor voedselbossen in samenwerking met de naaste bewoners en de dichtstbijzijnde woonkern waar voedselbos-herbergiers zorgen voor een goed beheer, eerlijk delen en gastvrijheid, inzet van ieder die op zoek is naar zinvol leven en het deskundig bewaren van zaden, knollen en stekken om werkelijk voedselsoevereiniteit te genereren. Mensen te betrekken bij hun voedsel  dat zonder energieverspilling , kunstmest en gif wordt geproduceerd. Zo verbetert de gezondheid van plant dier en mens.
 1. Per direct het verbranden van biomassa voor het opwekken van electriciteit  te stoppen, en ook de biovergisters niet meer te voorzien van subsidie.
  Bovendien in de fossiele sector een afbouwen van het produceren van nieuw plastic, plastic uitfaseren als verpakkingsmateriaal, uiteindelijk een verbod en veel zorgvuldiger omgaan met hergebruik van plastic. Stop alle verbranden. Stop het beton!
 1. Gezond voedsel en gezond vervoer goedkoper te maken en vliegen, junkfood, alcohol suikers en roken nog duurder te maken.
 1. De doelstelling om energie neutraal te worden voor 2030 is bijna bereikt. Zonnepanelen en windmolens  in het landschap zijn niet meer nodig. Het klimaatakkoord en de RES afspraken moeten opengebroken worden, en zonne-energie mag alleen nog op daken en langs wanden. Energieopwekking mag niet ten koste gaan van voedselproductie. 
 1. Te kiezen voor een waterstofeconomie met hulp van concentrated solar power, ( de gasbuis schijnt er al te liggen) in plaats van voor kernenergie.

Dit zijn voorlopig de 12 grote aanbevelingen voor het regeerakkoord van Stichting Leven met de Aarde. Wij zijn gaarne bereid e.e.a. toe te lichten en iedereen met de Aarde van dienst te zijn.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top