Skip to content

Het kan wel: breng de Actio Popularis terug

Liesbeth Biesterbosch is namens “Red de Paasberg” in verzet gekomen tegen een school op de bijzondere rivierduin: De Paasberg in Terborg. Een journalist heeft aandacht gegeven aan het verzet en Liesbeth heeft e.e.a. toegelicht. “Het prachtige gebied rondom de Paasberg moet veel beter beschermd worden”.

Hoe komt het dat mensen nog steeds gebouwen slopen en nieuwe bouwen in gebieden die uniek zijn? Omstanders en deskunidge burgers wordt niks gevraagd. Een burger die initiatief toont en landschap wil beschermen heeft geen stem, want het zou geen persoonlijk belang zijn. Het idee dat gezond verstand gebruiken geen eigenbelang is is zeer dubieus, mens onterend en sociaal zeer armoedig. Een land waar de actio popularis niet wordt toegepast kan geen sociaal land zijn.
Bestudeer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Actio_popularis

Liesbeth schrijft:
nog een reactie, nu van de journalist van de Gelderlander:
“We zijn zeker niet uit op de sloop van het in aanbouw zijnde Almende College, we willen alleen dat de gemeente het prachtige gebied rondom de Paasberg veel beter beschermt.”

Toch is Biesterbos blij dat ze alle bezwaren nog eens duidelijk naar voren heeft kunnen brengen. ,,Want daarvoor hebben we bij de gemeente geen enkele kans gekregen.”

De pijlen van de drie rechters en ook die van mij waren gisteren (te) eenzijdig op de gemeente gericht… over het bewegingsonderwijs enz. kwamen geen vragen… het ging immers over het bestemmingsplan… niet over het ophokken van leerlingen, open lesruimtes enz.

Achteraf gezien… als we een stichting “Red de Paasberg” waren geweest, hadden we juridisch veel en veel meer kunnen doen. De advocaat van AVO / Gemeente was nauwelijks aan het woord. Hij zei een paar keer hetzelfde, iets in de trant van ” omdat het niet het eigenbelang van Biesterbosch was, was het niet relevant.” Een Stichting is zo belangrijk, door een juridisch orgaan te zijn kan zo´n advocaat met een verwijzing naar een wet de lokale natuurbelangen niet wegblazen.

Dit laatste mag gelden, maar ieder persoon heeft recht om voor een ander medemens en de natuur op te komen en te helpen.

Lies Visscher

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top