Skip to content

Een krachtiger geluid tegen ontbossing

Open brief van Leven met de Aarde:
Etten, 23 september 2021
Geachte besturen van onze politieke partijen, wetenschappers,  kamerleden,
Bijgaand een brief gericht aan de besturen van onze provinciale landschappen en natuurmonumenten. Dit gaat over de Bossenstrategie van Minister Schouten.  Deze brief is nu ook gericht aan u. Bespreek dit belangrijke thema a.u.b. met uw achterban.  Uw wetenschappelijke instituten willen toch ook dat kennis wordt toegepast?  Wij zijn benieuwd welke argumenten u heeft om bomen te bewaren, en wat u doet om vergunningvrije houtkap te voorkomen/onmogelijk te maken. Te denken valt aan het opnemen van natuur in de grondwet.
Het ziet ernaar uit dat als deze  nationale  bossenstrategie ongewijzigd wordt ingevoerd de ellende niet te overzien is. Het is voor ons burgers onverdraagzaam dat veel bos gekapt is en nog meer gekapt dreigt te gaan worden. Het is nog meer onbegrijpelijk dat het vaak gaat om bos dat van ons allemaal is, via StaatsBosbeheer.
Bescherm a.u.b. al uw/onze bomen in heel het land en ga werken aan een internationale stoomgebieden autoriteit. Wij willen u daarbij graag ondersteunen.
Laat uw krachtige geluid horen om het klimaat te kunnen harmoniseren en  een totaal andere weg te gaan bewandelen: een weg van kleinschaligheid en circulaire inzet van bos, met een veel groter aandeel bos. Iets waar we de komende tientallen, honderden jaren actief aan kunnen/moeten werken.
Bespreekt u dit in uw partij! met uw fractiegenoten. Wij hopen op goed Landelijk en Europees beleid ter vergroting van het bosareaal. Wij hopen dat u krachtige lobby ontwikkelt tot behoud van al onze bomen en het verstandig planmatig poten van veel meer bomen. Er moeten echt een grote stroomgebieden plannen komen,  in coöperatie met alle burgers, vanuit een stroomgebieden autoriteit, zodat minstens de helft van onze grond bedekt wordt met bos. Deze aanplant start bij de boomgrenzen in de bergen. Los daarvan:
Er zijn grote aanpassingen nodig bij deze nationale bossenstrategie. Wij verwachten dat u daarvoor zorg draagt.
Wij wisselen gaag onze kennis met u uit en hopen van u te horen,
Met hartelijke groet,
St Leven met de Aarde
tel 065346442

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top