Skip to content

Bedenkingen tegen oprichten megastal voor varkens

Nog meer dieren, terwijl boeren met ons geld worden uitgekocht?
In Oude IJsselstreek heeft een veehouder een vergunning voor de bouw van een varkensschuur aangvraagd.
Hij houdt zijn varkens nu buiten in kleine  huiskamers en de dieren lopen vrij buiten.
Dat gaat veranderen. Er komt een stal met kleine uitloop en het aantal dieren wordt verdubbeld.
De buurman is ook varkensboer, maar die mag niet uitbreiden.
De gemeenteambtenaar meldt dat de betrokken ondernemer recht heeft om de vergunning voor bouw en uitbreiding, want “het is in overenstemming het bestemmingsplan”.
De bedoelde boerderij ligt op ongeveer 500 meter van het Waalse Water, met water van het hoogste ecologische niveau en aangewezen door provincie, gemeente en waterschap als belangrijk natuurgebied.
In 2012 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de beoogde toename van veehouderijen in het gebied. Deze exercitie heeft kennelijk niet geleid tot aanpassing van regels in bestemminsplannen. Hoewel het gebied toen “Landbouw Ontwikkelings Gebied”  werd genoemd is nooit een discussie geweest over welke landbouwontwikkeling we dan willen.
Al 20 jaren pleit Stichting Leven met de Aarde voor “Grondgebonden Landbouw”. zonder gif en kunstmest.
Gemeenten zouden toch moeten beseffen dat in het algemeen belang – een gezonde leefomgeving, dierenwelzijn en om klimaat- en biodiversiteitsdoelen te bereiken – dit de enige weg is, een route van minder inzet van techniek, naar meer meewerken met de natuur. Daarom hebben we niet minder maar meer boeren nodig, met veel minder dieren en vervoersbewegingen: een groeiende lokale agrarische economie, met meer waarderend contact tussen burgers, boeren en buitenlui.
Onbegrijpelijk dat gemeenten nog zulke aanvragen om meer dieren te mogen houden en stallen te bouwen in behandeling nemen. Het is beter om in te zetten op het realiseren van voedselbossen, bijvoorbeeld in 15% van het boerenland areaal.
Particuliere initiatienemers zetten daar volop op in, maar de politiek geeft daarbij weinig ondersteuning door aanpassing van bestemmingsplannen om dit makkelijker  te maken en goed te regelen.
Heeft u interesse, dan kunt u hier de uitspraak van de Raad van State lezen. Lees hier de brief aan de gemeente over het oprichten van een stal.
Laat uw gemeente weten dat het afgelopen moet zijn met het houden van nog meer dieren en dat voedselbossen de toekomst zijn.
Lies Visscher
Behoud Kemnade en Waalse Water
tel 0653464642

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top