Skip to content

We do not need a pandemic to #MoveTheDate

Een brief aan de gemeenten in Nederland, Colleges en Gemeenteraden.

Betreft: het naar achteren brengen van wereldovershootday door een ander economisch model, een andere ruimtelijke ordening, het toepassen van (gemeenschappelijke) criteria die daartoe ons helpen.

Warm, zaterdag 2-1-2021,

Geachte gemeenten in Nederland, geachte volksvertegenwoordigers, deskundige bestuurders, College’s van B&W en ondersteunende organisaties, griffie’s,

Van harte wenst het bestuur van Stichting Leven met de Aarde u een gezond, fijn, werkbaar, collegiaal, gelukkig, gezegend en zalig 2021 in verbondenheid met de natuur! Een jaar waarin inclusiviteit groeit en wij oefenen in verdraagzaamheid en delen wat de aarde kan bieden, open staan naar het onbekende.

“Leven met de Aarde” heeft diverse malen contact gehad de afgelopen jaren en hopelijk is het werk dat u daaraan en daarmee heeft besteedt niet vergeefs. Hopelijk kunt u uw beleid en contact met de inwoners zo aanpassen dat het menselijker wordt, natuurlijker, in dienstbaarheid, een verandering van homo economicus naar homo ecologicus. Wij weten dat u daarnaar streeft en verlangt, maar dat de structuren niet meezitten.

Wanneer straks ook in uw gemeente gevaccineerd gaat worden wensen wij dat dit alles naar wens en behoren zal geschieden, dat mensen goed reageren en het gemeenschapsleven weer op gang zal komen. Vergis u niet, wij wensen ook dat het betaalbaar zal zijn. Wij wensen daarbij dat het leven zo wordt dat het uitbreken van pandemieën niet meer vanzelfsprekend is.
Wij hopen dat u in elke kern, wijk, dorp, stadsdeel, een gemeenschapshuis beschikbaar houdt. Dat wanneer kerken en andere ruimten om samen te komen, dicht gaan, deze daartoe blijvend toch extra kunnen worden aangewend, in gemeenschappelijkheid en samenhang met alle culturen die bij u leven.
Wij hopen dat u een manier vindt om de donuteconomie uit te leggen en met de inwoners te verwezenlijken. Deze plekken om samen te werken zijn voor de donuteconomie essentieel.

Om de zeespiegel en het waterniveau in de rivieren omlaag te krijgen is het poten van heel veel bomen nodig. Wij hopen dat u aandringt op een wereldwijd plan ter bescherming van alle bomen en om hun aantal overvloedig te laten toenemen. Dat uw gemeente daaraan een bijdrage levert. Wij willen vooral dat voedselbossen (twee soorten) ook in uw gemeenschappen een rol gaan spelen, om integraal sociale structuren, ecologie en spiritualiteit te versterken. Mensen kunnen daarbij zien hoe mooi voedsel groeit in het ecologisch gezond verband en dat zij er zelf zeggenschap over hebben en meedoen bij het laten groeien en delen. Daarbij is het lokaal composteren en het telen van wormen en verbeteren van bodemecologie een groot voorrecht.

Denkt u mee over een onvoorwaardelijk basisinkomen, dat is ideaal om ieder een zinvolle plek te kunnen geven.

Neemt u Wereldovershootday en boven staande punten nog eens nadrukkelijker op in uw politieke agenda?

In de bijlage nogmaals onze 12 brieven. Deze zijn eeder gestuurd rond 11-11- 2019. Nu op 2-1-2021 ontvangt u die weer. Het blijft actueel, hoewel natuurlijk wel aanpassing nodig is.

Maakt u een plan om wereldovershootday aandacht te geven en naar achteren te brengen?
Dit houdt o.a. in dat u alles zo inricht dat de minste energie nodig is en u niet op blijft wekken voor onze groeiende vraag naar electrische energie, maar die vraag helpt te beperken. Wat je niet gebruikt hoeft ook niet te worden opgewekt. Dit houdt in dat er een lokale economie floreert, met zo min mogelijk vervoersbewegingen en o.a. dat zorg onafhankelijk van autovervoer is te realiseren, veel meer mensen het openbaar vervoer gebruiken.

Neem indien gewenst contact op met levenmetdeaarde@live.nl Wij kunnen samen op zoek en van elkaar leren. Heeft u een speciale vraag aan ons? Graag!

Met hartelijke groet namens het bestuur,

Lies Visscher-Endeveld
secretaris St Leven met de aarde
Warmseweg 22
7075 EL Etten
tel 06-53464642

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top