Skip to content

Reactie op Holwerd aan zee

Holwerd aan Zee wie doet er mee? In ’n tijd van milieu bestrijding, minder uitstoot van verbrandingsgassen voor een schonere lucht, rammelt dit voorstel aan alle kanten. Hier wil een kruidenier van Holwerd de geschiedenis terugdraaien om meer klanten te werven ! Het door boeren verwerven van schorren en kweldergebieden is jaren geleden een halt toe geroepen door NGO’s die het waddengebied kleiner zagen worden. Die zelfde NGO’s hebben nu hun strijdplan verlegd naar de financiële kant. Het verwerven van subsidies is blijkbaar belangrijker geworden dan natuur en milieu. Waddengebied, rond de Prins Hendrikdijk waar Europese cultuur bescherming op rust wordt omgevormd voor ontwikkeling van nieuwe natuur. We noemen het nu Prins Hendrikzanddijk. Er is dus nog heel wat mogelijk in internationaal beschermde Nature2000 gebieden. De Prins Hendrikzandmotor is het derde prestige project van zandhandelaren en baggeraars die dit werk, net als de kruidenier van Holwerd, stimuleren. Dit beleid danken we aan onze koning die als kroonprins voorzitter werd van adviescommissie Water. Kruideniers zijn of worden ingezet om belangen voor het voetlicht te brengen. Belangenverstrengeling is een onderwerp waar ik al jaren tegen strijd, maar…… zit ik wel aan de goede kant ? www.kustverdediging.nl

Zandhandel is sinds 1990 ( kroonprins Willem Alexander adviescommissie Water) actief met de Dijk in Duin bij Noordwijk, Katwijk en Scheveningen. De Zandmotor van Delfland of Monster en die tussen Camperduin en Petten die met 20 jaar garantie van Borkalis is aangelegd zodat ze daarna weer 30 jaar zand kunnen suppleren. Onze kust moet 50 jaar wettelijk bestand zijn tegen de zee was de afspraak. Prins Hendrik zanddijk is nummer drie. Vaargeulen naar onze eilanden leveren RWS ook aardig geld op zodat ze zeker niet tegen Holwerd aan Zee zullen ageren. Ambtenaren zijn niet gek, ze zijn onmaatschappelijk eigenzinnig en dom bezig als het over natuur en milieu gaat !

Met zeer bezorgde kustgroet,

Piet van Noort.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top