Skip to content

Documentaire laat pijn van de dreigende Noordtak zien

Op 22 november 2022 is een documentaire over de beoogde Noordtak in het dorpshuis te Heelweg in première gegaan: ‘De nachtmerrie van de Achterhoek’. Joppe te Lindert, student journalistiek, is de maker.

Heelweg is een dorp in de Achterhoek. Hier is Carmen Klein Goldewijk de voorzitter van de Stichting Stop de Noordtak ook actief. Alle gemeenten die langs de beoogde Noordtak liggen zijn tegen het ontwikkelen ervan. De Noordtak is een uitvloeisel van oude economie en concurreren met elkaar. Nog onvoldoende wordt beseft dat de mensheid haar kaders totaal moet veranderen, van concurreren naar samenwerken ten gunste van een zo goed mogelijk efficiëntgeheel. Efficiënt op het gebied van energie en het beperken van schade. ] Een Noordtak is het gevolg van het gebrek aan liefde voor het geheel. De vraag is wie de havenbaronnen zo goed kent dat een gesprek met hen het effect zal hebben dat ook zij inzien dat de wijze waarop tot nu toe is besloten, met de globalisering en het misbruik maken van lage lonen elders, een doodlopende wegtot gevolg heeft. Het wordt tijd dat we voordat het te laat is onszelf verbeteren, door afstand te nemen van” groei ten koste van”. Dat geldt niet alleen voor spoorinfrastructuur, maar ook voor andere manieren van vervoer. “Leven met de Aarde” roept bestuurders van bedrijven en onze politici op om de waarheid onder ogen te zien: Vervoer over water is efficiënter, zeker wanneer de schepen worden gemoderniseerd en elektrischworden aangedreven. De overheid zou helemaal geen toename van infrastructuur moeten nastreven, maar sturen op efficiëntie en kwaliteit., een zo groot mogelijke lokale economie, waar veel minder vervoer nodig is. De extra reden is dat voor aanleg van infrastructuur zoveel materialen nodig zijn, dat het realiseren van wel nodige projecten onmogelijk wordt,omdat het te duur is. Materialen voor huizenbouw zijn in de periode dat de Betuweroute is aangelegd twee maal zo duur geworden. Wie manieren weet om havenbaronnen en politiek op andere gedachten te brengen, laat het weten, sluit u aan bij de stichting “Stop de Noordtak”. Kies voor een nieuwe economie, die past bij de houdbare samenleving. Start een discussie over de vraag: Waarom moet de economie groeien? Start een discussie over het groeien van welzijn! Lees het boek “Donut Economie” van Kate Raworth.

Bekijk de documentaire en spreek erover. Het zou goed zijn als er een burgerraad komt over infrastructuur, die goed wordt geïnformeerd en beslissingsbevoegdheid heeft. Een dure lijn aanleggen met belastinggeld die tegen ons en de aarde werkt, dat kan en mag niet.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top