Skip to content

Aandacht voor Gender

Op 29 september 2022 werd er in het stadhuis te Roermond een bijeenkomst gehouden, georganiseerd door de Nederlandse VrouwenRaad.
Centraal stond een door Atria ontwikkelde training “Oog voor Gender”.
Thema: Omgaan met genderstereotypering in (lokale) politiek en beleid.
Diverse deskundigen hielden een verhaal, Devika Partiman (Stem op een Vrouw) en Marianne Smitsmans-Burhenne (Wethouder Roermond).
Er was een Workshop: “Oog voor Gender” geleid door Javier Koole en Franca Hehenkamp
Dagvoorzitter was Marijke Jongbloed.

Francine Thielen ging er heen en schreef:
Geconcludeerd werd dat financiële onafhankelijkheid van vrouwen slechts mogelijk is als:
1. De kinderopvang gratis zal zijn.
2. Als betaald en onbetaald werk door mannen en vrouwen gelijkelijk verdeeld gaan worden.
3. Als ieder een basisinkomen ontvangt.
De beren op de weg zijn de cultureel zo ingebakken patronen uit het verleden en die nog steeds gelden in het heden over de rolverdeling van mannen en vrouwen.
Hierover werden we diepgaand meegenomen over het hoe en wat hierbij.
Verder werden we geconfronteerd met een bericht vanuit de gemeente gericht aan mensen met een migranten achtergrond.
Opdracht: Is dit bericht genderneutraal geformuleerd?
Unaniem kwamen we tot de conclusie: het bericht pakt niet zodanig uit dat hierin man en vrouw kunnen rekenen op gelijke kansen.

Twee van de drie conclusies krijgen aandacht in het 10 puntenplan dat de NVR heeft aangeboden aan het kabinet, voor prinsjesdag. Dit tien puntenplan is in te zien via een klik in deze link: ,

Een lobby voor een basisinkomen zal op andere wijze dienen te geschieden.
Wie vraagt de NVR daar een werkgroep voor in te stellen?

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top