Skip to content

Standpuntbepaling Regionale Energiestrategie RES 1.0

Gemeenten in Nederland moeten binnenkort hun plannen RES 1.0 inleveren. Daarom worden deze plannen aan de gemeenteraden voorgelegd ter goedkeuring.
Zo ook de gemeenten in Twente. Ons bestuurslid Leo van der Stelt heeft e.e.a. gevolgd en een aantal kanttekeningen geplaatst bij de voortgang van de RES Twente (Regionale Energie Strategie) Het grootste bezwaar is toch wel dat de regio’s zichzelf als eilandjes zien, die zelf alle energieproblemen en het energieneutraal worden in hun eentje moeten oplossen, terwijl het gaat om de energietransitie van heel ons land en elke regio uniek is. Leo heeft bijgaande brief aan gemeentebestuurders in Twente gezonden en zijn constateringen gedeeld. Wellicht hebben andere gemeenten ook veel aan dit overzicht.
Doe er uw voordeel mee!
—————————————————-

Goedendag,

Inmiddels is nota RES Twente 1.0 verschenen en ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraden. 
De nota en de begeleidende informatie is van een zodanige aard dat volksvertegenwoordigers dit zo niet kunnen vaststellen.
Vaststellen betekent: Ga zo door op deze ingeslagen weg.
Er is vrijwel geen onderbouwing van belangrijke punten en de ingeslagen weg, blijkt inmiddels duidelijk, behoeft aanzienlijke bijstelling.
Een betere RES zal op veel meer vertrouwen en ook veel meer draagvlak kunnen rekenen.
Dit is basisvoorwaarde in het RES-gebeuren en die ontbreekt nu nadrukkelijk. 
Het geluid van betrokken burgers is juist nu erg belangrijk en kan bij de vereiste democratische inbreng nooit escalatie veroorzaken.
Zie de bijlage voor onze, overzichtelijk gerubriceerde, constateringen.
Succes bij jullie oordeelsvorming. Wij zijn zeker bereid om meer toelichting te geven.
Met vriendelijke groet, namens Leven met de Aarde,
Leo van der Stelt
—————————————————-

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top