Skip to content

Energietransie, met en door inwoners, kan dat?

Het is een lang traject sinds de heer Nijpels in 2017 het organiseren van de energietransitie opnam. Van meet af aan zijn daar toen meer economische spelers dan sociaal-ecologische spelers bij betrokken. De start was niet democratisch. Burgergroepen, inwoners waren er helemaal niet bij. We zagen het advies van de onderzoekscommissie van Alex Brenninkmeijer: betrek de burgers. Elders op deze website kunnen jullie de visie op energie lezen die “Leven met de aarde” heeft uitgebracht en overhandigd aan de gemeente Oude IJsselstreek. De vraag is of de energietransitie in de huidige fase nog wel met de inwoners vorm kan krijgen, te meer omdat alles wat op particuliere daken wordt opgewekt niet is gerelateerd aan de officiële modellen van de overheid. “Participeren” is in de ogen van de overheid niet meer dan geld verdienen als je als inwoner investeren wil op het dak of de weide elders. Een staaltje van geld verdienen ten koste van… ten koste van voedselproductie, natuur, landschap, gezondheid, bodem- en waterkwaliteit, vestigingsklimaat, integriteit, geloofwaardigheid.

St Leven met de aarde heeft zich aangesloten bij een groep, bestaande uit 15 organisaties, die voor het oosten van het land een radicale verandering wil. Zo moet het aanbod van de hoeveelheid energie die men in het gebied toezegt op te wekken bijna gehalveerd worden en naar 0.65TW en wil men dat het tijdspad op energieneutraal te worden niet tot 2030 loopt, maar tot 2050. Gevraagd wordt dus om een herijking van de doelstelling energieneutraal Achterhoek in 2030, hoogte RES-bod 1.0, Ook wordt een nieuwe procesgang RES 1.0 en bezwaar procesgang RES 1.0 aangekondigd. Leven met de Aarde heeft wel als aanmerking dat het energieneutraal worden voor 2050 in feite te laat is. De verandrng is NU. We kunnen nu al allemaal ons best doen veel minder energie te verbruiken en ook zelf zonnepanelen e.d. installeren.

Leest u de brief die eind maart naar de gemeente is gestuurd. Vandaag 2 april zal Leven met de aarde ook de energievisie van St Leven met de Aarde, te lezen op deze website, naar de Achterhoekse gemeentes sturen.
Op 14 april zal St Leven met de Aarde inspreken in de gemeenteraad om de brief te verduidelijken.

Heeft u ook last van het feit dat onze overheid een lijn volgt van “u vraagt en wij draaien”?
Doe dan mee met de uitwisseling van argumenten en laat uw stem horen. U kunt zich melden bij levenmetdeaarde@live.nl

Wij wensen u een heel mooie lente in goede gezondheid
Het team van Leven met de Aarde

——————————–

Van: Lies Visscher-Endeveld Verzonden: woensdag 24 maart 2021 18:24
Aan: gemeente oude ijsselstreek ; griffie oude Ijsselstreek
Onderwerp: herijking doelstelling energieneutraal Achterhoek in 2030

Etten, 24 maart 2021,

Geachte griffier,

Mogelijk ontvangt u dit schrijven ook via andere burgerorganisaties.

Ons is gevraagd contact met u op te nemen en bijgaande brief aan u voor te leggen.

Het is o.i. zinvol om gesprekken aan te gaan met burgergroepen over de wijze waarop de RES tot nu toe werkt. Dit ook in verband met de enquête en de visie op energie die van ons heeft ontvangen.

Bijgaand ontvangt u de brief namens 15 bewonersgroepen uit de Achterhoek met het verzoek deze door te leiden naar al uw college- en raadsleden.

Het schrijven is gericht aan alle college- en raadsleden van de 8 gemeenten binnen de RES-regio Achterhoek, aan de programmacoördinator van de RES-regio Achterhoek de heer Duenk en aan de Stuurgroep RES-regio Achterhoek.

Wij ontvangen graag een bevestiging van de ontvangst, evenals bevestiging dat de doorleiding naar college- en raadsleden heeft plaatsgevonden.

Vertrouwende op een adequate behandeling en reactie.

Hartelijk dank voor uw medewerking,
namens Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water
E.Visscher Endeveld
deelnemer in het burgeroverleg

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top