Skip to content

De gids ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’ is weer volop beschikbaar

Vanwege onverminderd grote populariteit is besloten tot een nieuwe druk van de gids ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’. De gids is vanaf januari 2021 weer volop beschikbaar.

Na een aantal herdrukken (8.000 exemplaren) werd in 2012 op veler verzoek de veldgids herzien en opnieuw uitgegeven. Deze herziene versie (5.000 exemplaren) heeft inmiddels alweer zijn weg gevonden naar boeren(collectieven), landgoedeigenaren, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, gemeenten, waterschappen, groene opleidingen en adviesbureaus. Inmiddels is de zesde druk beschikbaar.

De gids draagt kennis aan over omvorming van graslanden, vanuit jarenlange praktijkervaring en ondersteund door landelijke onderzoeksresultaten. Relevante landbouwkundige en ecologische informatie zijn geïntegreerd en in toegepaste vorm weergegeven. Uit oogpunt van biodiversiteit is toename van het areaal kruidenrijke graslanden van essentieel belang. Ook voor de gezondheid van vee zijn dergelijke graslanden van grote betekenis. Ze vormen als het ware een natuurlijke apotheek.

Kijk op http://www.aardewerkadvies.nl/ voor meer informatie en om de gids te bestellen.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top