Skip to content

Oproep aan de minister van LNV

De bomenstichting vraagt gelieerde organisaties om kamerleden op te roepen de initiatief nota van de Partij voor de Dieren, die het onmogelijk moet maken om stukken bos van 0,5 tot 2 ha te kappen. Dit doet zij  nadat minister  Carola Schouten zich niets lijkt aan te trekken van het advioes dat de 63 natuurbeschermingsorganisaties hebben aan geboden aan de directeur Natuur bij LNV, Doné Slangen. We weten natuurlijk oo kniet hoe de communciatie is op het ministerie.

Lies schrijft alle Kamerleden, alle partijen onderstaande brief.

Wie aanvullingen of andere reacties heeft… laat het weten: levenmetdeaarde@live.nl

Stop de norm van Carola Schouten voor 0.5 – 2 ha kaalkap 
Geachte Kamerleden,
Binnenkort komt een initiatiefnota van Bromet en Utselaar aan de orde. (9 juni 2020)
Deze nota is bedoeld om verdere kaalkap in Nederland te voorkomen, de bomenstand en de humuslaag te beschermen.
Wij vragen u alle Kamerleden, deze nota te steunen, want nog meer bomen vellen is onverantwoord.
De achterliggende drijfveer, subsidie om biomassa in te zetten als zgn. “groene energie” moet stoppen. Dus maakt u een extra nota om de inzet van biomassa als “groene energie”  per direct te stoppen. Zelfs bossen in andere werelddelen worden door en voor ons wanbeleid geveld.
Een tweede achterliggende drijfveer: maakbare natuur, is tevens een misvatting. Natuur betekent successie van bossen tot oerbossen. die hopelijk over 200 – 300 jaar weer bestaan.
Een groot aantal natuurorganisaties hebben dit document opgesteld:
Bomen zouden alleen geveld mogen worden als ze ziek zijn en andere bomen kunnen besmetten. Maar al te vaak worden bomen “ziek” bevonden. Hier moeten onafhankelijke bomenkenners worden ingezet om zo’n ziekte aan te tonen.  Wanneer een boom kan genezen hoeft hij niet te worden omgehaald!
De natuurbeschermers vragen  o.a  ook dat alleen gecertificeerd hout mag worden geoogst en nooit om te verbranden.
Om dit werkelijk te realiseren is het nodig om gaten in de wet te dichten, want mensen weten het zo te brengen dat het zogenaamd “verantwoord is”. Dus wees alert en wat wij bovendien vragen is er bij Europa op aan te dringen dat er veel meer hout wordt gepoot n alle stoomgebieden van de Europese Unie, te beginnen in de bovenstrook, om zo het waterniveau omlaag te brengen, mee verdamping, dus verkoeling mogelijk te maken en aan de essentiële klimaatharmonisatie te doen.
dus: Bomen altijd sparen, ook in gemeenten en provincies.
        Alleen bomen oogsten die niet worden verbrand
        Een tweede beoordeling als bomen ziek zouden zijn, en geneesbare ziekten kans geven te genezen.
        Stoppen met biomassa als brandsof voor elecriciteit.
        Aardebreed, ook in Europa herbebossen van stoomgebieden o.a voedselbossen 
        aanleggen.
        Mazen in dewet dichten en handhavend optreden.
        Ontwikkel een visie op natuur en stop “maakbare natuur” die met 
        veel energieverspilling en wenscenario’s, die  vaak niet uitkomen, wordt 
        doorgedrukt .
        Ontwikkel criteria voor levensvoorwaardenvoorzienende systemen
Graag kom ik met u in contact om daar een integraal plan voor te maken.
Laat u weten wanneer het schikt?
Met hartelijke groet,
Lies Visscher-Endeveld
Secretaris St Leven met de Aarde
tel 06-53464642
p.s ik geef u nog deze gedachte mee, om binnen uw partij te bespreken.
Want na corona moeten we er anders uitkomen. U heeft daartoe al de oproep van Jane Goodall ontvangen. Bent u die kwijt? Laat het weten, wij kunnen die weer toezenden.

Dit bericht heeft 1 reactie

  1. Helemaal eens met de oproep om op te komen voor bomen en bossen. Iedere niet gekapte boom is er 1. Bossen kunnen, als ze met rust gelaten worden een grote stabiliserende faktor zijn bij het dempen van klimaat extremen en het binden van water aan bepaalde plekken op aarde buiten de meren, zeeen en oceanen. Dit los van de stijging van de temperatuur door de vebranding van fossiele brandstoffen. Veel succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top