Skip to content

Nieuw boek: “Peasants & the Art of Farming”

Er zijn veel indrukwekkende studies gepubliceerd over de veranderende aard van het mondiale voedselsysteem, en bijna alle gaan over veranderingen op macroniveau. De veel minder zichtbare veranderingen op microniveau hebben relatief weinig aandacht gekregen, vooral op het gebied van kritische plattelandsstudies. Dit boek is een weerspiegeling van de ingrijpende en complexe transformaties van voedselsystemen die hebben plaatsgevonden als gevolg van liberalisering en globalisering. Dit boek richt zich op de structuur en dynamiek van boerenbedrijven en de historisch zeer variabele relaties die de arbeids- en productieprocessen binnen de boerenbedrijven beheersen. Jan Douwe van der Ploeg stelt dat boerenlandbouw een belangrijke, zo niet centrale rol kan spelen bij het vergroten van de voedselproductie en het creëren van duurzaamheid. Maar vandaag de dag worden boeren, net als in het verleden, materieel verwaarloosd. Door voort te bouwen op het pionierswerk van Chayanov, probeert dit boek deze verwaarlozing aan te pakken en te laten zien hoe belangrijk boeren zijn in de voortdurende strijd om voedsel, voedselduurzaamheid en voedselsoevereiniteit.

“Zoals blijkt uit de huidige onrust van de klimaatcrisis, de Covid-19-pandemie, pogingen om het VN-kader voor landbouw en voedsel te ontmantelen, en de meerdere bedreigingen van het grijpen van hulpbronnen en verdere ondergeschiktheid van plattelandsbevolking aan kapitaal, zowel de erfenis van Chayanov en de vele pogingen om op zijn werk voort te bouwen zijn relevanter dan ooit. Ik hoop oprecht dat de beschikbaarheid van deze nieuwe open access-editie in dit opzicht nuttig zal zijn.” — Jan Douwe van der Ploeg (van de auteur’s New Preface tot de 2021 OA ebook editie)

“Het begrip van de auteur van theorie, geschiedenis, de empirische literatuur over boeren en zijn eigen plaatsgebonden onderzoek zouden op zichzelf allemaal opmerkelijk zijn; bij elkaar genomen verwonder ik me over de reikwijdte van zijn kennis. De diepe verbondenheid van de auteur met landbouw in zoveel plaatsen, zowel in geïndustrialiseerde landen als in ontwikkelingslanden, geeft bijzonder kracht aan de kracht van zijn argumentatie.” — Tony Weis, Universiteit van West-Ontario

Dit boek is ook beschikbaar (in gedrukte versie) in het Spaans, Portugees, Chinees, Koreaans, Japans, Russisch en Indonesisch.

Bestel op Bol.com:

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top