Skip to content

Waardige afsluiting Jubileummaand St Leven met de Aarde

Harpiste Judith Baakman uit Terborg in het decor van de expositie. Zij speelde op 23 juli bij de gesprekken over voedselbos: de oplossing tegen klimaatverandering (fotograaf Lies Visscher)

Op 31 juli 2021 bestond de laatste mogelijkheid in de Oude Ettense Kerk (Gld) de expositie van Dorine van Norren te bekijken: “Reis door de Wereld, Leven met de Aarde”
Gedurende de hele maand juli, waarin Stichting Leven met de Aarde haar 20 jarig jubileum vierde, was deze expositie te zien. Dorine van Norren is geïnspireerd door de verschillende leefstijlen van mensen, die zij gedurende haar leven als diplomaat in verschillende werelddelen heeft leren kennen.

De westerse manier van denken over het leven is niet vanzelfsprekend. In collages maakt zij duidelijk hoe de karakters van diverse culturen zijn verbonden met de archetypen die gekoppeld zijn aan de mythische figuren uit het oude Griekenland. Zo wordt geschiedenis en begrip over de huidige situatie gekoppeld. In december 2017 is Dorine van Norren gepromoveerd op het proefschrift “Development as Sevice”. In dit werk wordt op uitgebreide wijze beschreven wat de leefstijlen zijn en hoe de ontwikkeling haar gang krijgt. Zij neemt daarbij als rode draad de 17 doelen van de Verenigde Naties voor Duurzame Ontwikkeling. Men wil van de wereld een betere plek maken voor 2030. Uiteraard zijn rechtvaardige verdeling, het rekening houden met het feit dat we maar één aarde hebben en een einde maken aan uitbuiting, democratisch beslissen, belangrijke aspecten bij die doelen.

Wie deze waardevolle expositie wil zien moet wachten op de volgende gelegenheid die zeker zal komen. Onder vermelding van “Vrienden van de SDG’s” bij levenmetdeaarde@live.nl kunt u zich melden en informatie ontvangen.

Tijdens de jubileummaand heeft leven met de Aarde diverse mensen uitgenodigd om van gedachte te wisselen over Energie, Water, Gezondheid, Landbouw en Biodiversiteit.
Men denkt aan het realiseren van stageplaatsen voor studenten die landschap en natuur een warm hart toedragen, het promoten van een onvoorwaardelijk basisinkomen, dat een heilzaam effect zal hebben op gezondheid van individuen en instituties. De bekende schrijver Koen Bruning heeft op 15 juli daarover een lezing gehouden en zijn boek “Samen Rijk”gepresenteerd. Zeer interessant was het idee om overwaarde van grond in te zetten bij het realiseren van voedselbossen.

Over Water hield Lies Visscher een uitleg over “Niet de dijken omhoog maar het water omlaag”. Dit in het kader van “De Vloek van Zee en Maan en Jan Willem Boehmer”. Berekend is dat een herbebossingsplan snel ten uitvoer moet komen in alle stroomgebieden op aarde. Vanaf de boomgrens tot aan de zee, in die volgorde moet het herbebossingsplan gerealiseerd worden. Daartoe is veel internationale samenwerking nodig. Dit, omdat alleen van klimaatharmonisatie sprake van zijn als de helft van als ons landareaal wordt herbebost. Op die manier kunnen tegelijkertijd sociale, ecologische, spirituele en economische hervorming plaatsvinden. Bij deze ontwikkeling in internationale samenwerking vindt een hervorming van de landbouw stapsgewijs plaats en kan men lokale producten nuttig maken voor de lokale gemeenschap, waardoor veel minder energie nodig is.

Tegelijkertijd wordt de inzet van kunstmest en dodende chemie afgebouwd. Dorine van Norren pleit ervoor in de grondwet ook de rechten van de natuur op te nemen, zoals dat in sommige landen in Zuid Amerika al het geval is. Zij pleit ook voor meer aandacht voor Buen vivir en Ubuntu, het goede leven en “ik besta omdat wij zijn”. Een gedachte die ook onze koning Willem Alexander meerdere keren deelde tijdens toespraken: “Van de ik maatschappij, naar de wij maatschappij”.

Wie interesse heeft voor “Leven met de Aarde“ kan voor meer informatie contact op nemen door een mail te zenden aan levenmetdeaarde@live.nl

Foto: Harpiste Judith Baakman  uit Terborg in het decor van de expositie. Zij speelde op 23 juli bij de gesprekken over voedselbos: de oplossing tegen klimaatverandering (fotograaf Lies Visscher)

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top